Kamu hukuku, vatandaşlar ile devlet arasındaki ilişkiyi etkileyen tüm yasal düzenlemelerin tamamını içerir. Kamu hukuku alanı aynı zamanda tüm anayasa hukukunun yanı sıra Avrupa ve uluslararası hukuku da içermektedir.

Kamu hukuku alanının ve tüm hukuk sistemimizin temeli anayasamız olan Temel Kanundur. En üst düzeydeki ulusal yasa olarak tüm basit yasaların, yasal düzenlemelerin veya tüzüklerin üstünde yer alır. Kamu hukuku alanında Temel Kanun, değer sistemimizin temeli olarak temel hakları tesis etmektedir. Ayrıca devlet aygıtının (özellikle yasama, yargı ve yürütme) teşkilatı ve işleyişi kamu hukuku alanı kapsamında Temel Kanun’da düzenlenmiştir.

Basit hukuki düzeyde, kamu hukuku alanı, özellikle yasaların yürütme gücü olarak yürütme organı (makamlar) tarafından uygulanmasını düzenleyen idare hukukunu içerir. Kamu hukuku alanında idare hukuku genel ve özel idare hukuku olarak ikiye ayrılabilir. Genel idare hukuku, idari prosedürler ve idari yaptırımlara ilişkin genel düzenlemeleri düzenlerken, özel idare hukuku daha sonra polis hukuku, inşaat hukuku veya kamu hizmeti hukuku gibi belirli idari alanları düzenler.

Avrupa hukuku ve uluslararası hukuk, özellikle de Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki kamu hukuku üzerinde önemli bir etkiye sahip olan Avrupa hukuku giderek önem kazanmaktadır. Federal Almanya Cumhuriyeti egemenlik haklarını AB’ye devretmiştir; bu nedenle uluslarüstü hukuk olarak Avrupa hukuku genellikle ulusal hukuktan önceliklidir.

Zu den wesentlichen Bereichen im Rechtsgebiet Öffentliches Recht gehören:

  • Anayasa hukuku, özellikle temel haklar
  • Devlet teşkilatı hukuku
  • Devlet sorumluluk hukuku
  • Uluslararası hukuk
  • Avrupa hukuku
  • Genel/özel idare hukuku
  • Sosyal hukuk
  • Vergi Kanunu

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere kamu hukuku alanı hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca kamu hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: