İş konseyi seçimi

BetrVG’nin 19. Maddesinin 1. Paragrafına göre, oy kullanma hakkı, uygunluk veya seçim prosedürüne ilişkin temel hükümlerin ihlal edilmesi ve bir düzeltme yapılmaması halinde, ihlal düzeltilmediği sürece, iş konseyi seçimine iş mahkemesinde itiraz edilebilir. seçim sonucunu değiştirebilir veya etkilenebilir.

Yedinci Senato’nun 13 Haziran 2007 tarihli kararına (7 ABR 44/06) göre, BetrVG’nin 5. Maddesi 1. Fıkra 1. Cümle 1 Cümlesi uyarınca çalışan olmayan stajyerlerin seçim prosedürüne ilişkin temel düzenlemelerin ihlali söz konusu olur. Bölüm 7 Cümle 1’e göre BetrVG seçimlere katılabilir. Bu yönetmeliğe göre 18 yaşını dolduran çalışanlar oy kullanma hakkına sahiptir. Bu anlamda çalışanın kim olduğu Bölüm 5 Paragraf 1 Cümle 1 BetrVG’de bulunabilir. Mesleki eğitim için çalışan statüsü, kursiyerlerin eğitim veren şirketin şirketine entegre olmasını gerektirmektedir. Kursiyerlerin, bu şirketteki işçilerin veya çalışanların mesleki görevlerinin bir parçası olan faaliyetlerde istihdam edilmesi veya bunları yapmayı öğrenmesi gerekir.

Yedinci Senato’nun yerleşik içtihadına göre, salt eğitim şirketlerindeki stajyerler, Bölüm 5 BetrVG kapsamında çalışan olarak kabul edilmez ve bu nedenle Bölüm 7 BetrVG uyarınca oy kullanma hakkına sahip değildir. Eğitiminiz, başkalarına uygulamalı mesleki eğitim vermekle sınırlı olan, eğitim şirketinin işle ilgili amacı kapsamında gerçekleşmemektedir. Bu nedenle şirkete entegre değillerdir ve iş anayasası kanunu uyarınca şirket çalışanlarının bir parçası değildirler.

Bu hukuki durum, 23 Temmuz 2001 tarihli İşyeri Anayasası Kanunu’nda reform yapan kanunun bir sonucu olarak değişmedi. Bunu göz önünde bulundurarak Yedinci Senato, şirketin operasyonel amacını temel alan iş anayasası kanunundaki çalışan tanımına uymaktadır. Mesleki eğitimin sağlanması şirketin tek veya baskın amacı olmasa bile, çalışan katılımı sisteminde yasama organının amaçlamadığı bir koruma açığı ortaya çıkmaz. Bu durumda, şirketin oy kullanma hakkına sahip beş şirket dışı stajyer çalıştırması şartıyla, Bölüm 51 BBiG nF uyarınca şirket dışı stajyerlerin çıkarlarının özel bir temsili oluşturulmalıdır.