A. İş ilişkisi hukuku

Çalışma koşulları
 • çalışma saatleri
 • Çalışma yükümlülüğü
 • Yarı zamanlı çalışma hakkı
 • Çalışma saatlerinin uzatılması hakkı
 • Kısmi fesih
 • Referans maddeleri
II İş ilişkisinden doğan talepler
 • tazminat
 • Masrafların karşılanması
 • Kısmi emeklilik
 • Rekabet yasağı maddesi
 • Hasarlar ve Sorumluluk
 • Genel müdür sorumluluğu
 • Tazminat makbuzu
III Ayrımcılığa karşı koruma ve fırsat eşitliğinin desteklenmesi
 • Cinsiyet
 • Şiddetli sakatlık
 • Değiştir
 • Yarı zamanlı
IV İş ilişkilerinin sona ermesi
 • İptal sözleşmesi
 • Zaman sınırı
 • Bölüm 78a BetrVG uyarınca Fesih
 • Sonlandırma
 • işten çıkarma tazminatı

Toplu iş hukuku

Anayasa hukuku çalışır
 • İş konseyi seçimi
 • İş konseyinin ortak kararı ve katılımı
 • Grup çalışma konseyinin kurulması
 • Grup çalışma konseyinin sorumluluğu
 • Avrupa Çalışma Konseyi’ne geçici görev