Çalışma yükümlülüğü

Çalışma yükümlülüğü

Çalışanın yapması gereken iş öncelikle iş sözleşmesiyle belirlenir. İşveren, ilgili iş sözleşmesi çerçevesinde talimat verme hakkı sayesinde iş yükümlülüğünün içeriğini ve kapsamını belirleyebilir (Madde 106 GewO). Beşinci Senato’nun 13 Haziran 2007 tarihli kararına göre (5 AZR 564/06), bu aynı zamanda bir sinema oyuncusunun iş sözleşmesinde belirtilen film rolündeki değişiklikleri ne ölçüde kabul etmesi gerektiğini de belirler. Sözleşmeyi yorumlarken, her iki akit taraf için de sanatsal faaliyet özgürlüğünün önemi uygun şekilde dikkate alınmalıdır. Çekilecek bir filmde rol almak, belirli bir senaryoya bağlı kalmak anlamına gelmiyor. Ancak amaçlanan rolün özü, aktörün rol profili dikkate alınarak ayrılmaz bir parça olabilir. İşveren tarafından önceden formüle edilmiş bir iş sözleşmesi durumunda şeffaflık şartı, iş yükümlülüğünün ve talimat verme hakkının tüm olası ayrıntılarının açıkça düzenlenmesini gerektirmez. Aksine, talimat verme hakkı, iş yükümlülüğünün sözleşmeye dayalı olarak belirlenmesinin bir sonucu ve sonucudur.