Obowiązek pracy

Pracę, jaką pracownik ma wykonywać, określa przede wszystkim umowa o pracę. Pracodawca może określić treść i zakres obowiązku pracy na podstawie przysługującego mu prawa do wydawania poleceń w ramach danej umowy o pracę (§ 106 GewO). Zgodnie z decyzją V Senatu z dnia 13 czerwca 2007 r. ( 5 AZR 564/06 ) określa to również zakres, w jakim aktor filmowy musi zaakceptować zmiany w swojej roli filmowej określone w umowie o pracę. Przy interpretacji umowy należy odpowiednio uwzględnić znaczenie wolności działalności artystycznej dla obu stron umowy. Podjęcie roli w produkowanym filmie nie musi oznaczać zaangażowania się w konkretny scenariusz. Jednakże trzon zamierzonej roli może stanowić część integralną, biorąc pod uwagę profil roli aktora. W przypadku umowy o pracę sporządzonej wcześniej przez pracodawcę wymóg przejrzystości nie wymaga wyraźnego uregulowania wszystkich ewentualnych szczegółów dotyczących obowiązku pracy i prawa do wydawania poleceń. Prawo do wydawania poleceń jest raczej wynikiem i konsekwencją umownego określenia obowiązku pracy.