Avrupa Çalışma Konseyi’ne geçici görev

Avrupa Çalışma Konseyi’ne geçici görev

28 Ekim 1996 tarihli Avrupa çalışma konseyleri kanunu (EBRG), Topluluk çapında faaliyet gösteren daha büyük şirketlerde ve şirket gruplarında çalışanların sınır ötesi bilgi ve danışma haklarını düzenlemektedir. Yedinci Senato’nun 18 Nisan 2007 (7 ABR 30/06) tarihli kararına göre, yurt içi çalışan temsilcileri, grup çalışma konseyi olmaması koşuluyla, Topluluk çapında faaliyet gösteren bir şirketler grubu tarafından oluşturulan bir Avrupa çalışma konseyine atanmaktadır. ancak merkezi çalışma konseylerinin ortak toplantısında EBRG § 23 Paragraf 3a uyarınca birkaç genel çalışma konseyi. Merkezi iş konseylerinde temsil edilmeyen iş konseylerinin başkanları ve bunların genel iş konseyi üyesi sayılan yardımcıları buraya dahil edilmelidir. EBRG, Avrupa Çalışma Konseyi’nde yerli çalışan temsilcilerinin atanmasının yasallığının incelenmesine ilişkin herhangi bir düzenleme içermemektedir. Bu nedenle, diğer dahili iş konseyi seçimleri gibi atamalara ilişkin kararlar da BetrVG’nin 19. Maddesi uyarınca yargı denetimine açıktır.