Odpowiedzialność rady zakładowej grupy

Odpowiedzialność rady zakładowej grupy

Odpowiedzialność rady zakładowej koncernu ustalana jest zgodnie z § 58 BetrVG. W wyroku z dnia 19 czerwca 2007 r. ( 1 AZR 454/06 ) I Senat zdecydował, że pierwotna odpowiedzialność rady zakładowej koncernu zgodnie z ust. 1 zdanie 1 niniejszego regulaminu będzie ustalana według tych samych kryteriów, jakie ogólnej rady zakładowej zgodnie z § 50 ust.1 zdanie 1 BetrVG. Może to wynikać z obiektywnie istotnych powodów technicznych lub prawnych. Zasada równego traktowania generalnie nie powoduje potrzeby prawnej wprowadzania regulacji obejmujących całą grupę i między spółkami. Zgodnie z teorią „subiektywnej niemożności” opracowaną przez Federalny Sąd Pracy, centralna rada zakładowa lub grupowa rada zakładowa może być odpowiedzialna również wtedy, gdy pracodawca świadczy wyłącznie wolontariat na poziomie zakładowym lub międzyzakładowym.