Oświadczenie o ochronie danych zgodnie z Art. 13, 14 RODO (obowiązki informacyjne)

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych dotyczy przetwarzania danych przez:

Odpowiedzialny:

Kancelaria Prawna Steinwachs (dalej: Kancelaria),
Hallerstraße 89, D-20149 Hamburg, Niemcy
Email: hamburg@kanzlei-steinwachs.de
Telefon: +49 (40) 41 53 7117 – 0
Faks: +49 (40) 41 53 7117 – 17

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych dotyczy przetwarzania danych przez:

Odpowiedzialny:

Kancelaria Prawna Steinwachs (dalej: Kancelaria),
Hallerstraße 89, D-20149

a) Podczas odwiedzania strony internetowej

Beim Aufrufen unserer Website www.kanzlei-steinwachs.de werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Bez Twojej interwencji zapisywane są następujące informacje i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

• Adres IP komputera żądającego,
• Data i godzina dostępu,
• Nazwa i adres URL pobranego pliku,
• Strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej),
• Używana przeglądarka i, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy dostępu.

Wymienione dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

• Zapewnienie płynnego połączenia ze stroną internetową,
• Zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
• Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
• w dalszych celach administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, używamy również plików cookie i usług analitycznych. Dalsze wyjaśnienia można znaleźć w sekcji. 4 i 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

b) Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza znajdującego się na stronie. Niezbędne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli od kogo przyszło zapytanie i abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą zostać przekazane dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu kontaktu z nami odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. RODO na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dane osobowe, które zbieramy podczas korzystania z formularza kontaktowego, zostaną automatycznie usunięte po zrealizowaniu złożonego przez Państwa zapytania.

Hamburg, Niemcy
Email: hamburg@kanzlei-steinwachs.de
Telefon: +49 (40) 41 53 7117 – 0
Faks: +49 (40) 41 53 7117 – 17

3. Weitergabe von Daten

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.
Udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:
• Twoje zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO wyraziło na to wyraźną zgodę,
• przekazanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przyjęcia, że ​​masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
• w przypadku przeniesienia na podstawie Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c RODO istnieje również obowiązek prawny
• jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b RODO jest wymagane do przetwarzania stosunków umownych z Tobą.

3. Weitergabe von Daten

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.
Udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:
• Twoje zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO wyraziło na to wyraźną zgodę,
• przekazanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przyjęcia, że ​​masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
• w przypadku przeniesienia na podstawie Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c RODO istnieje również obowiązek prawny
• jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b RODO jest wymagane do przetwarzania stosunków umownych z Tobą.

4. Cookies

Na naszej stronie używamy plików cookies. Są to małe pliki, które Twoja przeglądarka tworzy automatycznie i które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), kiedy odwiedzasz naszą stronę. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim urządzeniu i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie zapisywane są informacje powstałe w związku z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że otrzymujemy bezpośrednią wiedzę o Twojej tożsamości. Z jednej strony stosowanie plików cookies ma na celu uprzyjemnienie Państwu korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Ponadto dążymy również do optymalizacji

Dla wygody użytkownika tymczasowe pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen. Z drugiej strony używamy plików cookie w celu statystycznej rejestracji korzystania z naszej witryny internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie (patrz sekcja 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że już u nas byłeś, kiedy ponownie odwiedzisz naszą witrynę. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Dane przetwarzane przez pliki cookie mają na celu ochronę naszych uzasadnionych interesów oraz osób trzecich zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO wymagane. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby zawsze pojawiał się komunikat przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie plików cookies może jednak oznaczać, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

5. Analyse-Tools

a) Narzędzia śledzące

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia opierają się na Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO zostało przeprowadzone. Dzięki stosowanym przez nas środkom śledzenia chcemy zapewnić projektowanie oparte na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony używamy środków śledzenia, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie. Interesy te należy uważać za uzasadnione w rozumieniu ww. przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzących.

i) Google Analytics

W celu projektowania opartego na potrzebach i ciągłej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w Folgenden „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie (patrz sekcja 4). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie (patrz sekcja 4).

• Typ/wersja przeglądarki,
• używany system operacyjny,
• Adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),
• Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
• czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te służą do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na potrzeby badań rynku i projektowania tych stron internetowych w oparciu o potrzeby. Informacje te mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w Twoim imieniu. W żadnym wypadku Twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, tak że przyporządkowanie nie jest możliwe (maskowanie IP). Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny internetowej będą mogły być w pełni wykorzystane. Możesz także uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz także zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji ma zastosowanie tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

ii) Śledzenie konwersji Google Adwords

Aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej witryny i oceniać ją w celu optymalizacji naszej witryny dla Państwa, korzystamy również ze śledzenia konwersji Google. Google Adwords ustawia plik cookie (patrz punkt 4) na Twoim komputerze, jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie można śledzić plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie będziesz jednak otrzymywać żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.
Nie będziesz jednak otrzymywać żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Nie będziesz jednak otrzymywać żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Politykę ochrony danych Google dotyczącą śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

6. Social Media Plug-ins

Na naszej stronie internetowej powołujemy się na Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO wtyczki społecznościowe z serwisu społecznościowego Facebook w celu lepszego poznania naszej Kancelarii. Podstawowy cel reklamowy należy traktować jako uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych musi zapewnić odpowiedni dostawca. Integrujemy te wtyczki za pomocą tzw. metody dwóch kliknięć, aby jak najlepiej chronić osoby odwiedzające naszą stronę internetową.

a) Facebooku:

Nasza strona korzysta z wtyczek mediów społecznościowych Facebooka, aby korzystanie z nich było bardziej spersonalizowane. Nasza strona korzysta z wtyczek mediów społecznościowych Facebooka, aby korzystanie z nich było bardziej spersonalizowane. To oferta z Facebooka. Jeśli uzyskasz dostęp do strony w naszej witrynie internetowej zawierającej taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną internetową. Dzięki integracji wtyczek Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony w naszej witrynie, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (łącznie z Twoim adresem IP) są przesyłane z Twojej przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Twojego konta na Facebooku. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub „UDOSTĘPNIJ”, odpowiednia informacja jest również przesyłana bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywana. Informacje są również publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym na Facebooku. Informacje są również publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym na Facebooku. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. aby ocenić sposób korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej pod kątem reklam wyświetlanych Ci na Facebooku, aby informować innych użytkowników Facebooka o Twoich działaniach na naszej stronie oraz w innych celach związanych z korzystanie z Facebooka w celu świadczenia powiązanych usług. Jeżeli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane za pośrednictwem naszego serwisu Twojemu kontu na Facebooku, przed odwiedzeniem naszego serwisu musisz wylogować się z Facebooka. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także Twoje prawa z tym związane i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka (https://www.facebook.com/ o/prywatność/).

b) Twitterze

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter) zintegrowany. Wtyczki Twittera (przycisk „tweetnij”) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Eine Übersicht über tweet-Buttons finden Sie hier (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Gdy uzyskasz dostęp do strony w naszej witrynie internetowej zawierającej taką wtyczkę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedziłeś naszą stronę ze swoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „tweetnij” na Twitterze, będąc zalogowanym na swoim koncie na Twitterze, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Twitterze. Dadurch kann Twitter den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera.

Jeśli nie chcesz, aby Twitter mógł przyporządkować Twoją wizytę na naszych stronach, wyloguj się ze swojego konta użytkownika Twittera.

Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności Twittera ((https://twitter.com/privacy).

c) Instagrama

Nasza strona korzysta również z tzw. wtyczek społecznościowych („wtyczek”) firmy Instagram, której operatorem jest firma Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).

Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, na przykład w postaci „kamery Instagram”.

Jeżeli uzyskasz dostęp do strony w naszej witrynie internetowej zawierającej taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Instagram bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Instagram otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony w naszej witrynie, nawet jeśli nie masz profilu na Instagramie lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Instagramie.

Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z Twojej przeglądarki bezpośrednio na serwer Instagrama w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, Instagram może bezpośrednio przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta na Instagramie. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Instagram”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio do serwera Instagrama i tam przechowywane.

Informacje zostaną również opublikowane na Twoim koncie na Instagramie i tam pokazane Twoim kontaktom.

Jeżeli nie chcesz, aby Instagram przyporządkowywał bezpośrednio dane zebrane za pośrednictwem naszego serwisu do Twojego konta na Instagramie, przed odwiedzeniem naszego serwisu musisz wylogować się z Instagrama.

Weitere Informationen hierzu Sie in der Datenschutzerklärung (https://help.instagram.com/155833707900388) von Instagram.

7. Betroffenenrechte

Masz rację:


• zgodnie z Art. 15 RODO, żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz uzyskać informację o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienie prawa do skargi, pochodzenie Twoich danych, jeśli nie zostały przez nas zebrane, a także istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w razie potrzeby, istotnego informowania o ich szczegółach;

• zgodnie z Art. 16 RODO, do niezwłocznego żądania sprostowania przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych;

• zgodnie z Art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, chyba że przetwarzanie odbywa się w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

• zgodnie z Art. 18 RODO zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu i dane nam już nie są potrzebne, a Ty z nich korzystasz w celu dochodzenia swoich praw, konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;

• zgodnie z Art. 20 RODO, aby otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej;

• zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej nam zgody. Oznacza to, że nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, które odbyło się na podstawie tej zgody

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 RODO. Z organem nadzorczym co do zasady możesz się skontaktować w swoim zwykłym miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w naszej siedzibie.

8. Widerspruchsrecht

Jeżeli Twoje dane osobowe opierają się na uzasadnionych interesach zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. Jeżeli przetwarzane są DSGVO, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 21 DSGVO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym drugim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu, które zrealizujemy bez określenia szczególnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres

hamburg@kanzlei-steinwachs.de

9. Datensicherheit

Odwiedzając naszą stronę internetową, stosujemy powszechną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Zwykle jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka go nie ma
Chociaż obsługiwane jest szyfrowanie 256-bitowe, zamiast tego używamy technologii 128-bitowej v3. Możesz rozpoznać, czy dana strona naszej witryny internetowej jest przesyłana w formie zaszyfrowanej, poprzez zamknięte wyświetlanie symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.
Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa
są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest obecnie ważne i pochodzi z maja 2018 r.
Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i znajdujących się na niej ofert lub ze względu na zmianę wymogów prawnych lub urzędowych, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Z aktualnym oświadczeniem o ochronie danych osobowych można w każdej chwili zapoznać się na stronie internetowej

www.kanzlei-steinwachs.de/datenschutzerklaerung

możesz uzyskać do nich dostęp i wydrukować je.