Wyroki dotyczące worków 2007

A. Prawo stosunku pracy

Warunki pracy
 • godziny pracy
 • Obowiązek pracy
 • Prawo do pracy w niepełnym wymiarze godzin
 • Prawo do przedłużenia czasu pracy
 • Częściowe zakończenie
 • Klauzule referencyjne
II Roszczenia ze stosunku pracy
 • odszkodowanie
 • Zwrot kosztów
 • Częściowa emerytura
 • Klauzula zakazu konkurencji
 • Uszkodzenia i odpowiedzialność
 • Odpowiedzialność dyrektora zarządzającego
 • Otrzymanie odszkodowania
III Ochrona przed dyskryminacją i promocja równych szans
 • Płeć
 • Ciężka niepełnosprawność
 • Zmieniać
 • Na pół etatu
IV Rozwiązanie stosunku pracy
 • Umowa o rozwiązaniu umowy
 • Limit czasu
 • Rozwiązanie zgodnie z § 78a BetrVG
 • Zakończenie
 • odprawa pieniężna

Zbiorowe prawo pracy

Prawo konstytucyjne pracy
 • Wybór rady zakładowej
 • Współdecydowanie i udział rady zakładowej
 • Utworzenie grupowej rady zakładowej
 • Odpowiedzialność rady zakładowej grupy
 • Oddelegowanie do Europejskiej Rady Zakładowej