Kamu hukukunun bir parçası olarak sosyal hukuk, devletin bir refah devleti yaratma yönündeki anayasal hedefine ulaşmaya hizmet eden düzenlemeleri içerir.

Temel Kanunun 201. maddesi devletin refah devleti ilkesini sürdürme yetkisini içermektedir. Bu görevi yerine getirmek için, esasen sosyal kodlarda (SGB I – XII) standartlaştırılan sosyal hukuk oluşturuldu.

Sosyal hukukun temel motifleri sosyal güvenlik ve sosyal adalet düşüncesidir. Bunlar, örneğin sosyal hukukun her vatandaşın onurlu bir varoluşa sahip olmasını sağlaması gerektiğini gerektirir. Ayrıca sosyal hukuk, Almanya’daki insanları hastalık veya işsizlik nedeniyle kazanç kaybı gibi sözde tipik, sosyal ve varoluşu tehdit eden risklerden korumalıdır. Sosyal hukuk aynı zamanda engelliler gibi dezavantajlı kişilerin sosyal hayata büyük ölçüde bağımsız olarak katılmalarına da olanak sağlamalıdır. Bu, sosyal hukuktaki düzenleyici niyetlerin yalnızca küçük bir alıntısıdır.

Zu den wesentlichen Inhalten im Sozialrecht zählen unter anderem:

  • Sosyal sigorta (sağlık, bakım, kaza, emeklilik ve işsizlik sigortası)
  • İstihdam teşviki
  • Engellilik hukuku
  • Çocuk ve Gençlik Hizmetleri
  • BAföG (eğitim desteği), ebeveyn yardımı, çocuk yardımı, barınma yardımı
  • sosyal Güvenlik
  • sosyal tazminat, örneğin savaş mağdurları ve şiddet mağdurları tazminat kanunu

Abschluss

Streitigkeiten im Sozialrecht werden vor den Sozialgerichten geführt. Das Sozialrecht unterliegt also einer eigenen Gerichtsbarkeit mit besonderen Verfahrensvorschriften. Diese sind im Sozialrecht vor allem im Sozialgerichtsgesetz (SGG), dem SGB I und SGB X geregelt.

İlerleyen sayfalarda sizlere sosyal hukukun temel ilkeleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca sosyal hukuk konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: