Rekabet hukuku, piyasadaki rekabeti korumaya hizmet eden tüm düzenlemeleri içerir. Buna özellikle antitröst kanunu ve haksız rekabet kanunu (adil ticaret kanunu) dahildir.

Rekabet hukuku serbest, adil ve çarpıtılmamış rekabeti ve dolayısıyla genel kamuoyunun, piyasa katılımcılarının ve tüketicilerin çıkarlarını korumaya hizmet eder.

Rekabet hukukunun bir alt alanı olarak antitröst hukuku, öncelikle Rekabet Kısıtlamalarına Karşı Kanun’da (GWB) düzenlenmektedir. Rekabet üzerindeki kısıtlamaların önlenmesine hizmet eder, özellikle birden fazla şirketin rekabeti etkilemek için işbirliği yapması (kartel adı verilen) önlenmelidir, bkz. Bölüm 1 GWB. Rekabet hukukunda rekabet denetimi ve kontrolü, rekabet otoriteleri (federal veya eyalet kartel ofisleri) ve Avrupa’nın önem taşıdığı durumlarda Avrupa Komisyonu tarafından yürütülür.

Rekabet hukukunun bir dalı olarak adil ticaret hukuku, öncelikle Haksız Rekabete Karşı Kanun’da (UWG) düzenlenmektedir. Adil rekabetin sağlanması ve piyasa katılımcılarının bir rakibin haksız ticari uygulamalarından korunması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda rekabetin bozulmasına karşı genel halkın ve tüketicilerin çıkarına da hizmet eder, bkz. Bölüm 1 UWG. Örneğin, antitröst kanunundan farklı olarak, rekabet hukukunda UWG ihlalleri hukuk mahkemelerinde genellikle rakip piyasa katılımcıları veya çıkar grupları tarafından ileri sürülür, bkz. Bölüm 8 Paragraf 3 UWG.

Zu den Themenkomplexen im Wettbewerbsrecht gehören unter anderem:

  • Rekabet hukukunda uyarılar
  • Durdurma ve vazgeçme beyanı
  • Üçüncü taraf gönderimi
  • Füzyon kontrolü
  • telif hakkı
  • Fikri mülkiyet
  • Ürün korsanlığı

Abschluss

Rekabet hukuku, Avrupa genelinde adil rekabeti sağlamayı amaçladığı için özellikle Avrupa Birliği hukukundan etkilenir. Bu nedenle ulusal rekabet hukuku çoğunlukla Avrupa direktiflerine dayanmaktadır ve çok sayıda özel AB düzenlemesine uyulmalıdır.

İlerleyen sayfalarda sizlere rekabet hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca rekabet hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: