Kesitsel bir hukuk alanı olan okul hukuku, okulları bir şekilde etkileyen tüm yasal düzenlemeleri içermektedir.

Okullar genellikle kamu kurumlarıdır. Okul hukuku özel idare hukuku olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle okul tedbirleri çoğunlukla öğrencilerin veya yasal temsilcilerinin temelde itiraz edebileceği idari bir eylemi temsil eder. Bunun başarısızlıkla sonuçlanması durumunda idare mahkemelerinde dava açılarak tedbire karşı dava açılabilmesi mümkündür.

Okul hukuku, özellikle okul faaliyetleri ve organizasyonu ile ilgili tüm yasal dayanakların yanı sıra, ilgili kişilerin, özellikle öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul yetkililerinin (örneğin belediye) hak ve yükümlülüklerini ve bunun sonucunda ortaya çıkan yasal ilişkileri içerir.

Gegenstand von Auseinandersetzungen im Schulrecht sind insbesondere:

 • Zorunlu eğitim
 • okul günleri
 • Okul önerileri
 • notlar
 • Aktar
 • Okul disiplin tedbirleri
 • notlar
 • Merkez Abitur
 • Özel okul/özel okul
 • Okul hukukundaki kamu hizmeti sorunları (örn. disiplin tedbirleri)
 • Özel okul

Abschluss

Okul hukuku eyaletlerin meselesidir (Mad. 30 GG, Madde 70 I GG), bu nedenle federal eyaletlerin ilgili okul yasalarında büyük ölçüde standartlaştırılmıştır. Okul hukukunda da çok sayıda eyalet düzenlemesi vardır.

Auf den folgenden Seiten versuchen wir Sie in Grundzügen über das Schulrecht möglichst umfangreich zu informieren. İlerleyen sayfalarda size okul hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca okul hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: