Das Schulrecht umfasst als juristisches Querschnittsgebiet sämtliche Rechtsvorschriften, die in irgendeiner Weise die Schule betreffen.

Szkoły są na ogół instytucjami publicznymi. Prawo szkolne zalicza się do specjalnego prawa administracyjnego. Dlatego też działania podejmowane przez szkołę często stanowią akt administracyjny, wobec którego uczniowie lub ich przedstawiciele prawni mogą zasadniczo sprzeciwić się. Jeżeli to nie przyniesie skutku, istnieje możliwość podjęcia działań przeciwko temu środkowi na drodze sądowej przed sądami administracyjnymi.

Prawo szkolne obejmuje w szczególności wszelkie podstawy prawne związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły, a także prawa i obowiązki zainteresowanych osób, w szczególności uczniów, nauczycieli, rodziców i władz szkoły (np. gminy) oraz wynikające z nich stosunki prawne.

Gegenstand von Auseinandersetzungen im Schulrecht sind insbesondere:

 • Obowiązek szkolny
 • szkolne dni
 • Zalecenia szkolne
 • klas
 • przenosić
 • Środki dyscypliny szkolnej
 • klas
 • Centralna matura
 • Szkoła specjalna/szkoła specjalna
 • Kwestie służby cywilnej w prawie szkolnym (np. środki dyscyplinarne)
 • Szkoła prywatna

Abschluss

Prawo szkolne jest sprawą stanową (art. 30 GG, art. 70 I GG), dlatego jest w dużej mierze ujednolicone w odpowiednich przepisach szkolnych krajów związkowych. Istnieje również wiele przepisów stanowych w prawie szkolnym.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa szkolnego.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa szkolnego: