Kısmi emeklilik

14 Ağustos 2007 (9 AZR 18/07) tarihli kararında Dokuzuncu Senato, Özgür Saksonya Eyaleti tarafından istihdam edilen bir öğretmenin kısmi emekliliği sırasındaki haftalık ders verme yükümlülüğünün kapsamını ele aldı. Buna göre, öğretmenlere yönelik kısmi süreli iş sözleşmesi şeklinde, işverene, istihdam edilen öğretmenlerin haftalık çalışma saatlerini belirleyen ders verme yükümlülüğünü geçici olarak artırma konusunda sözleşme hakkı verilebilmektedir. İşveren bu hakkı Bölüm 106 Cümle 1 GewO uyarınca bağlayıcı bir şekilde kullanmışsa, bu durum daha sonraki kısmi emeklilik için temel olarak kullanılacak haftalık çalışma süresinin süresini etkileyebilir. Çalışanın kısmi emekliliğe geçişten hemen önce artan öğretim performansına borcu varsa, bu, sözleşme gereği toplu sözleşmeyi tamamlayan bir toplu sözleşme olarak anılan kısmi emeklilik çalışmasını düzenleyen toplu sözleşmeye (TVATZ) uygun olarak kararlaştırılan önceki çalışma süresi olarak alınmalıdır. BATO. § 3 paragrafına göre. 1 alt paragraf 1 TV ATZ, yarı zamanlı emeklilikte ortalama haftalık çalışma saatleri önceki haftalık çalışma saatlerinin yarısı kadardır. Tarafların toplu iş sözleşmesi hükmüne istinaden haftalık ortalama çalışma süresi olarak belirli bir saat belirlemesi anayasal düzenleme teşkil etmez. Kısmi emekli olan çalışan, toplu sözleşme standardının doğru uygulanması sonucu ortaya çıkan çalışma saatleri ile çalıştırılmayı talep edebilir. Doğru hesaplama daha fazla saat sonucunu verirse, yarı zamanlı çalışan bu saat sayısıyla iş talebinde bulunabilir.