Kesitsel bir hukuk alanı olarak gıda hukuku, öncelikle kamu hukukunun bir parçası olup, geniş anlamda gıdanın üretimi ve ticaretini konu alan tüm hukuki düzenlemeleri içermektedir.

Gıda kanunu öncelikle tüketicilerin zararlı gıdaların oluşturduğu sağlık risklerinden korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Gıda kanunu buna göre gıdanın üretimi, kalite güvencesi, dağıtımı ve etiketlenmesine ilişkin yasal normları içermektedir. Gıda kanunu aynı zamanda gıda rekabetini de düzenlemektedir. Gıda hukukunda gıdanın izlenmesinden özellikle devlet sorumludur.

Zu den wesentlichen Inhalten im Lebensmittelrecht gehören unter anderem:

  • Besin Güvenliği
  • Besin Hijyeni
  • Gıda etiketleme
  • Gıda katkı maddeleri
  • Gıda hukukunda ceza ve para cezası düzenlemeleri
  • Rekabet düzenlemeleri

Abschluss

Gıda kanunu, Avrupa iç pazarında gıda kurallarının yeknesak düzenlenmesini sağlamak amacıyla çok sayıda AB düzenlemesi ve gerekliliği tarafından kararlı bir şekilde şekillendirilmektedir. Merkezi AB yönetmeliği, AB’nin gıda yasasına ilişkin temel yönetmeliğidir (Yönetmelik (EC) No. 178/2002). Ayrıca birçok başka AB yönetmeliği, direktifi veya başka AB yasal düzenlemesi de vardır.

Ulusal düzeyde, gıda kanunu özellikle Gıda, Tüketici Malları ve Yem Kanunu (LFGB) ile düzenlenmektedir. LFGB’ye dayalı olarak, gıda etiketleme yönetmeliği veya diyet yönetmeliği gibi temel olarak Avrupa direktiflerinin uygulanmasına hizmet eden çok sayıda yasal düzenleme yayınlanmıştır.

İlerleyen sayfalarda sizlere gıda hukuku alanı hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca gıda hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: