Prawo żywnościowe

Jako przekrojowa dziedzina prawa, prawo żywnościowe stanowi przede wszystkim część prawa publicznego i obejmuje wszelkie regulacje prawne dotyczące szeroko pojętej produkcji i handlu żywnością.

Prawo żywnościowe ma przede wszystkim na celu zapewnienie ochrony konsumentów przed zagrożeniami dla zdrowia, jakie stwarza szkodliwa żywność. Prawo żywnościowe obejmuje zatem normy prawne dotyczące produkcji, zapewniania jakości, dystrybucji i etykietowania żywności. Prawo żywnościowe reguluje także konkurencję żywnościową. W prawie żywnościowym za monitorowanie żywności odpowiada w szczególności państwo.

Zu den wesentlichen Inhalten im Lebensmittelrecht gehören unter anderem:

  • Bezpieczeństwo żywności
  • Higiena jedzenia
  • Etykietowanie żywności
  • dodatki do żywności
  • Przepisy karne i grzywny w prawie żywnościowym
  • Regulamin konkursu

Abschluss

Prawo żywnościowe jest w decydujący sposób kształtowane przez dużą liczbę rozporządzeń i wymogów UE w celu zapewnienia jednolitej regulacji przepisów żywnościowych na europejskim rynku wewnętrznym. Centralnym rozporządzeniem UE jest podstawowe rozporządzenie UE dotyczące prawa żywnościowego (Rozporządzenie (WE) nr 178/2002). Istnieje także wiele innych unijnych rozporządzeń, dyrektyw czy innych unijnych aktów prawnych.

Na poziomie krajowym prawo żywnościowe reguluje w szczególności Kodeks żywności, towarów konsumpcyjnych i pasz (LFGB). Na bazie LFGB wydano liczne akty prawne, które służą przede wszystkim wdrażaniu dyrektyw europejskich, np. rozporządzenie w sprawie etykietowania żywności czy rozporządzenie dotyczące diety.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji z zakresu prawa żywnościowego.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa żywnościowego: