Zakończono, co robić?

Poniższe stwierdzenia ze strony Zakończono, co robić? dotyczą przede wszystkim rozwiązania umowy o pracę. Informacje na temat rozwiązania umowy najmu w prawie najmu można znaleźć tutaj. Rozwiązanie oznacza jednostronne rozwiązanie umowy o pracę, ponieważ wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik często staje w obliczu poważnych zmian. Dlatego też, ze względu na terminy obowiązujące w prawie pracy, które rozpoczynają się w momencie otrzymania pisma o wypowiedzeniu, zasadnicze znaczenie ma niezwłoczne zapoznanie się z prawami i obowiązkami istniejącymi po rozwiązaniu umowy o pracę. Jedyne, co może tu pomóc, to porada prawnika zajmującego się prawem pracy. Poniższe informacje, które mają na celu przybliżyć Państwu (oraz prawnikom nieobeznanym z tematyką rozwiązywania umów o pracę) krótki przegląd sytuacji prawnej w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, nie mogą zastąpić fachowej porady doświadczonego prawnika w problemie rozwiązywania umów o pracę!

1. Kündigungsarten

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w trybie nadzwyczajnym (bez wypowiedzenia) oraz w trybie zwyczajnym. Ponadto istnieje szczególny przypadek rozwiązania umowy z jednoczesnym zaproponowaniem nowej umowy o pracę na zmienionych warunkach (zmiana rozwiązania).

Nadzwyczajne rozwiązanie umowy o pracę reguluje art. 626 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Aby móc rozwiązać umowę o pracę w trybie nadzwyczajnym, potrzebny jest ważny powód. Nieuzasadnione jest wiązanie osoby składającej wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym wiązanie się umową o pracę do czasu upływu okresu wypowiedzenia. Do ważnych przyczyn zalicza się w szczególności istotne naruszenia obowiązków wynikających z umowy o pracę. Przy prawidłowym rozwiązywaniu umowy o pracę należy zachować okres wypowiedzenia. Jest to zasadniczo ustalane zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w artykule 622 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Okresy wypowiedzenia można również uregulować w umowie o pracę lub układzie zbiorowym.

Pod względem treści rozróżnia się rozwiązanie umowy o pracę ze względów behawioralnych, osobistych i operacyjnych.

2. Rechtliche Voraussetzungen

Oprócz szczególnych wymogów, jakie obowiązują w przypadku poszczególnych rodzajów wypowiedzenia, każde wypowiedzenie umowy o pracę musi przede wszystkim mieć formę pisemną, zostać podpisane własnoręcznie przez osobę uprawnioną i przesłane do rozwiązywanego partnera umowy. Dla skuteczności rozwiązania umowy o pracę kluczowe znaczenie ma także to, czy do stosunku pracy ma zastosowanie art. 1 ustawy o ochronie przed zwolnieniami. W tym celu należy sprawdzić, czy dotrzymany został ustawowy minimalny okres zatrudnienia oraz czy w firmie zatrudniona jest wymagana liczba pracowników.

3. Ihre Möglichkeiten

Co do zasady każdy pracownik może obronić się przed rozwiązaniem umowy o pracę albo poza sądem, rozpoczynając negocjacje z pracodawcą, albo przed sądem, składając pozew zabezpieczający przed zwolnieniem (w ciągu 3 tygodni od otrzymania wypowiedzenia!). Jeśli się nie bronisz, nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę również będzie skuteczne, a prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę wygasną. Jeśli niekoniecznie jesteś zainteresowany istnieniem swojej umowy o pracę, warto wiedzieć, że zazwyczaj nie przysługuje Ci prawo do wypłaty odprawy, ale zazwyczaj można to osiągnąć jedynie w trakcie procesu ochrony przed zwolnieniem, w drodze sprytnych negocjacji prowadzonych przez doświadczony prawnik. Celem powództwa zabezpieczającego przed zwolnieniem jest zawsze ustalenie ciągłości istnienia stosunku pracy, a tym samym ciągłości obowiązywania umowy o pracę. W większości przypadków do zawarcia porozumienia pomiędzy stronami dochodzi w formie ugody prawnej (zgody na utratę pracy w zamian za wypłatę odprawy) dopiero w toku postępowania sądowego.

4. Gemeinsam mit der Kanzlei STEINWACHS

Ze względu na złożoność materii prawnej potrzebujesz profesjonalnego wsparcia. STEINWACHS oferuje porady i reprezentację prawnika, który ma nie tylko doświadczenie w szerokiej dziedzinie prawa pracy, ale został również przeszkolony i sprawdzony w niezliczonych udanych sporach dotyczących rozwiązania umowy o pracę. W miarę możliwości postaramy się wynegocjować z pracodawcą pozasądowe rozwiązanie na Twoją korzyść. Jeżeli nie będzie to możliwe i uznamy, że Twoja sprawa ma spore szanse powodzenia, w wyznaczonym terminie złożymy w Twoim imieniu pozew o ochronę przed zwolnieniem i będziemy Cię reprezentować we wszystkich instancjach w postępowaniu sądowym. Do wstępnej konsultacji po otrzymaniu wypowiedzenia potrzebujemy:

  • das Kündigungsschreiben,
  • den aktuellen Arbeitsvertrag sowie die diesem gegebenenfalls vorhergehenden Arbeitsverträge
  • die letzten drei Gehaltsabrechnungen
  • Angaben über die Anzahl der Beschäftigten im Betrieb
  • Kopien vielleicht erteilter Abmahnungen
  • Informationen über einen etwa vorhandenen Betriebsrat
  • Informationen über anwendbare Tarifverträge

Verantwortlich für den Inhalt der Seite rechtsanwalt-arbeitsrecht-hamburg-berlin/kuendigung: Rechtsanwalt Stephan Steinwachs (Rechtsanwalt Berlin Hamburg)