Odszkodowanie za szkody spowodowane katastrofą lotniczą

Rechtsanwaltskanzlei Anwalt Hamburg Berlin Bremen Hannover Lübeck > Prawo odszkodowawcze > Odszkodowanie za szkody spowodowane katastrofą lotniczą

Roszczenia o odszkodowanie od osób pozostałych przy życiu są regularnie znacznie wyższe niż dobrowolne wypłaty wypłacane przez linie lotnicze. Istnieją także roszczenia o świadczenia z prywatnego ubezpieczenia na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponieważ jednak ubezpieczyciele nie zwracają się z własnej inicjatywy do uprawnionych, a zazwyczaj nawet starają się odrzucić uzasadnione roszczenia, zdecydowanie warto zasięgnąć porady prawnej. Dotyczy to wszelkich likwidacji szkód, w tym także katastrof lotniczych. Chociaż większość linii lotniczych zazwyczaj oferuje płatności z własnej inicjatywy, które czasami łącznie mogą być ogromne, w rzeczywistości nie pokrywają one praw osób pozostałych przy życiu. Nierozsądni krewni ofiar katastrofy lotniczej często akceptują oferty, które wykorzystują je bez sprzeciwu, ponieważ są w żałobie. Jednak później okazuje się, że zwłaszcza w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do alimentów otrzymana kwota nie jest wystarczająca, a uzasadnione poczucie bycia wykorzystanym we własnej żałobie, oprócz sytuacji materialnej, komplikuje ogólną sytuację spowodowaną katastrofą lotniczą. Późniejsze wypłaty odszkodowań powstałych w wyniku katastrofy lotniczej są często wykluczane w umowie przez linie lotnicze. Prawnik doświadczony w prawie odszkodowawczym jest w stanie poinformować Cię o Twoich prawach i roszczeniach z zachowaniem niezbędnej odległości od zdarzenia oraz jak najlepiej chronić Cię przed liniami lotniczymi i ubezpieczycielami oraz zadba o to, aby rzekomo poszkodowane strony nie skorzystały ich los przeciwko tobie. Dostępne są następujące roszczenia: a) przeciwko ubezpieczycielowi linii lotniczej – Dochodzenie roszczeń z tytułu bólu i cierpienia przeniesionego na spadkobierców – Zadośćuczynienie za ból i cierpienie osób pozostających przy życiu, często z powodu szoku – Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na rzecz małżonków i dzieci – Odszkodowania z tytułu alimentów pieniężnych dla małżonków i dzieci – Odszkodowania z tytułu opieki nad dziećmi dla małżonków i dzieci – Utrata obowiązków domowych i pracy rodzinnej – Koszty pogrzebu b) od prywatnego ubezpieczyciela od następstw nieszczęśliwych wypadków – Roszczenia o świadczenia z tytułu inwalidztwa – Roszczenia o okres przejściowy okres – Dzienny zasiłek szpitalny – Rekonwalescencja – Roszczenie o świadczenie na wypadek śmierci Ponieważ sprawy często wymagają natychmiastowych działań prawnych, oferujemy wizyty również w dni ustawowo wolne od pracy oraz w weekendy. Obszerne informacje na temat odszkodowań znajdziesz na naszym portalu Schadenssatz.net.