Prawo europejskie – zwane także prawem unijnym – reprezentuje swój własny, ponadnarodowy system prawny, który istnieje obok krajowego, niemieckiego porządku prawnego i obejmuje prawo Unii Europejskiej.

Unia Europejska jest stowarzyszeniem państw, które obecnie składa się z 27 państw członkowskich i posiada własną osobowość prawną.

Hauptziele der EU und vom Europarecht sind unter anderem:

  • Utrzymywanie pokoju
  • utworzenie wspólnego rynku wewnętrznego na obszarze europejskim
  • zrównoważony rozwój Europy poprzez wzrost gospodarczy
  • Zwalczanie dyskryminacji, promowanie sprawiedliwości i bezpieczeństwa społecznego, eliminowanie ubóstwa
  • ochrona środowiska
  • Ochrona praw człowieka

Abschluss

Podstawa prawna prawa europejskiego dzieli się na prawo pierwotne i prawo wtórne. Prawem pierwotnym w prawie europejskim są przede wszystkim traktaty założycielskie i akcesyjne zawierane pomiędzy państwami członkowskimi UE, m.in Załączniki i protokoły, w szczególności Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i Traktat o funkcjonowaniu UE (TFUE). W prawie europejskim prawo wtórne oznacza akty prawne wydawane przez organ UE zgodnie z traktatami założycielskimi, takie jak rozporządzenia, dyrektywy czy uchwały (patrz art. 288 TFUE). Ponadto prawo europejskie kształtowane jest przez dużą liczbę przełomowych wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

Prawo europejskie należy odróżnić od klasycznego prawa międzynarodowego, które w odróżnieniu od prawa europejskiego nie wywołuje bezpośrednich skutków prawnych w obrębie poszczególnych państw, lecz w odróżnieniu od prawa europejskiego wymaga najpierw krajowego aktu wykonawczego, np. ustawy.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa europejskiego.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa europejskiego: