Kompleksowe szkody

Informacje prawne i definicje w pełni kompleksowych szkód:

Jeżeli szkoda powstała z winy własnej lub została spowodowana przez owłosioną zwierzynę, burze, grad, ogień, wodę, kradzież lub wandalizm, uznaje się to za szkodę kompleksową.

Wybrane pytania dotyczące w pełni kompleksowych uszkodzeń:

Czy mogę wyznaczyć wybranego przez siebie rzeczoznawcę? Z dwoma wyjątkami – nie. Aby móc naprawić szkodę w ramach istniejącej polisy w pełni lub częściowo kompleksowej, należy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową i postępować zgodnie z jej instrukcjami. Co do zasady, w przypadku szkody w pełni kompleksowej, ubezpieczyciel wyśle ​​własnego biegłego, a następnie pokryje wynagrodzenie za jego usługi. Jeśli chcesz zatrudnić wybranego przez siebie biegłego, musisz najpierw uzyskać zgodę swojego ubezpieczyciela, w przeciwnym razie koszty raportu nie zostaną poniesione w przypadku szkody w pełni kompleksowej. Zdecydowanie powinieneś mieć zgodę na piśmie. Wykonując telefony do firmy ubezpieczeniowej lub otrzymując zgodę firmy ubezpieczeniowej przez telefon, pamiętaj o zapisaniu godziny i nazwiska urzędnika.

W tych przypadkach szkód w pełni kompleksowych koszty zleconego przez Ciebie rzeczoznawcy muszą zostać zwrócone:

 • Ubezpieczyciel nie jest w stanie terminowo sprawdzić szkody.
 • Opinia biegłego powołanego przez firmę ubezpieczeniową jest nieprawdziwa.
 • Zgodnie z §14 AKB (Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komunikacyjnego) mają Państwo prawo wezwać wybranego przez Państwa rzeczoznawcę w wyżej wymienionych punktach w przypadku całkowicie kompleksowego uszkodzenia. (Proszę o wcześniejsze wyjaśnienie)

Uwaga: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości raportu ubezpieczeniowego, nie wahaj się skontaktować z prawnikami STEINWACHS. Chętnie przeprowadzimy wstępną recenzję raportu.

Czy przysługują mi również roszczenia odszkodowawcze takie jak w przypadku roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej?

NIE. W przypadku szkody spowodowanej przez siebie w przypadku szkody w pełni kompleksowej, jako ubezpieczający masz prawo jedynie do odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadku zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

Ogólne informacje o ubezpieczeniu kompleksowym:

Uwaga 1: Firmy ubezpieczeniowe oferują czasami tak zwane listy ochronne, które obejmują dodatkowe elementy, takie jak samochód zastępczy w przypadku szkody. Uwaga 2: W różnych warsztatach otrzymasz gwarancję bezpłatnej mobilności wraz z przeprowadzoną obsługą klienta. Często obejmuje to również pojazd zastępczy. Są to wyłącznie roszczenia umowne. Roszczenia te należy ściśle oddzielić od roszczeń odszkodowawczych w przypadku szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej. Wysokość odszkodowania jest zawsze uzależniona od warunków ubezpieczenia szkody w pełni kompleksowej. Co do zasady, jako ubezpieczający musisz zapłacić udział własny za szkody w pełni kompleksowe.

Podział ubezpieczeń kompleksowych

Częściowe kompleksowe ubezpieczenie

 • Uszkodzenie spowodowane stłuczeniem szkła
 • kradzież
 • Marka
 • Eksplozja
 • zwarcie
 • Uszkodzenia spowodowane duszeniem
 • Szkody spowodowane przez burzę i grad
 • Uszkodzenia spowodowane przez wodę (powódź)
 • Owłosione obrażenia w grze

Kompleksowe szkody

 • Wszystkie obszary częściowego ubezpieczenia kompleksowego
 • Wypadek z własnej winy
 • wandalizm