Logo Bild

Erfahrungen & Bewertungen zu STEINWACHS Rechtsanwaltskanzlei
Rechtsanwalt Hamburg Berlin Bremen »

Zwolniony, co robić ?

Następujące rozważania dotyczą przedewszystkim wypowiedzenia umowy o pracę.

Informacje dotyczące wypowiedzenia najmu znajdziecie  Państwo tutaj.

Rozwiązanie umowy oznacza jednostronne jej wypowiedzenie, np umowy o pracę, ponieważ wypowiedzenie może nastąpić przez pracownika lub pracodawcę.

Nastąpi wypowiedzenie umowy o pracą przez pracodawcę, z reguły musi się pracownik nastawić na ogromne zmiany.

Dlatego też ważne jest, w momencie otrzymania pisemnej wypowiedzi, przed upłwem terminu odwołania, niezwłoczna konsultacja z adwokatem, w celu uzyskania porady w zakresie praw i obowiązków związanych z wypowiedzią umowy. W tej sytuacji w wiąkszości przypadków może pomóc tylko porada u adwokata specjalizującego sią w prawie pracy.

Niżej wymienione informacje, mają Państwu (oraz adwokatom, którzy w tej dziedzinie nie posiadają doświadczenia) pomóc uzyskać przegląd prawnej sytuacji w przypadku rozwiązania umowy o pracę poprzez wypowiedzenie. Informacje te, nie mogą jednak zastąpić fachowej porady od doświadczonego adwokata , który na co dzień zajmuje się tą problematyką !

 • 1. Rodzaje rozwiązywania umów o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić przez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez zachowania okresu wypowiedzenia) lub rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (z zachowaniem okresu wypowiedzenia). Pozatym istnieje szczególny przypadek rozwiązania umowy o pracę, polegającej na otrzymaniu propozycji nowej umowy o pracę na zmienionych warunkach.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest uregulowane w § 626 BGB. Rozwiązanie takie może nastąpić tylko w przypadku ważnego powodu, który nie zezwala pracodawcy zachowanie okresu wypowiedzenia. Takim powodem może np. być naruszenie obowiązków zawartych w umowie o pracę.

W rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, okres wypowiedzenia musi być zachowany. Zasady te są ustawowo regulowane w § 622 BGB. Okres wypowiedzenia może być określony w umowie o pracę lub w umowie zbiorowej.

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z powodów dyscyplinarnych, przyczyn indiwidualnych lub zwolnienia grupowe.

 • 2. Wymogi prawne

Oprócz zachowania szczególnych warunków w rozwiązaniu umowy o pracę w zależności od jej rodzaju, każda umowa rozwiązania o pracę musi być wyrażona w formie pisemnej. Być własnoręcznie podpisana przez osobę upoważnioną oraz dostarczona stronie, z którą rozwiązuje się tę umowę. Aby rozwiązanie umowy o pracę nabyło mocy prawnej, musi być ono zgodne z ustawą o ochronie przed wypowiedzeniem ( § 1 Kündigungsschutugesetz). W tym przypadku należy sprawdzić, czy w myśl tej ustawy, podany jest minimalny okres zatrudnienia oraz wymagana minimalna liczba zatrudnionych w zakładzie.

 • 3. Państwa możliwości

W zasadzie każdy pracownik może się bronić przed rozwiązaniem umowy o pracę. Może ta obrona nastąpić na drodze polubownej, w formie negocjacji z pracodawcą, lub na drodze sądowej w formie złożenia skargi ochronnej przed wypowiedzeniem tzw.”Kündigungsschutzklage” , (w ciągu 3 tygodni od otrzymania wypowiedzenia). Jeżeli się Państwo przed tym nie bronicie, to nawet niezgodne z ustawą wypowiedzenie  umowy o pracę nabiera mocy prawnej.Prawa oraz obowiązki wynikającę z umowy o pracę wygasają.

Jeśli Państwo nie jesteście zainteresowani utrzymaniem umowy o pracę, ważne jest wiedzieć, że przeważnie nie ma się prawa do otrzymania odprawy, lecz można ją tylko na drodze    procesowej, dzięki zręcznej pertraktacji doświadczonego prawnika otrzymać.

Skarga ochronna przed wypowiedzeniem (Kündigungsschutzklage) ma zawsze na celu utrzymanie stosunku o pracę, czyli utrzymania mocy prawnej umowy o pracę. Dopiero w trakcie postępowania sądowego w przeważającej liczbie przypadków dochodzi do   porozumienia między stronami w formie ugody sądowej (akceptacja utraty pracy za wypłatę odszkodowania).

 • 4. Razem z kancelarią STEINWACHS

Ze względu na kompleksowość tego obszaru prawnego potrzebujecie Państwo profesjonalnej pomocy. STEINWACHS oferuje poradę oraz reprezentowanie Państwa przez adwokata, nie tylko doświadczonego na obszarze prawa pracy, lecz przedewszystkim wysokowykwalifikanowego i przez wiele wygranych procesów o ochronę przed wypowiedzeniem sprowadzonego adwokata.

W miarę możliwości staramy się znaleść rozwiązanie z pracodawcą na drodze polubownej z korzyścią dla Państwa. Jeśli nie jest to możliwe i doszliśmy do wniosku, że Państwa sprawa miałaby dostateczną perspektywę na sukces, przedewszystkim w punkcie ekonomicznym, wnosimy dla Państwa w terminie przewidzianym w ustawie, skargę ochronną przed wypowiedzeniem ( Kündigungsschutzklage) i reprezentujemy Państwo na drodze sądowej poprzez wszytkie instancje.

Do wstępnej porady po otrzymaniu wypowiedzenia potrzebujemy:

 • Pisemne wypowiedzenie umowy o pracę,
 • aktualną umowę o pracę i w razie potrzeby poprzednie umowy o pracę
 • ostatnie trzy odcinki wypłaty
 • liczbę osób zatrudnionych w zakładzie pracy
 • kopie otrzymanych nagan (jeśli dotyczy)
 • informacje o istniejącej radzie zakładowej
 • informacje o układach zbiorowych

Odpowiedzialny za tresc strony adwokat prawo pracy Hamburg Berlin /wypowiedzenie: Adwokat Stephan Steinwachs ( Rechtsanwalt Hamburg Berlin)

Hamburg
Hallerstraße 89
20149 Hamburg
Tel +49 40 415371170
Fax +49 40 4153711717
hamburg@kanzlei-steinwachs.de


Berlin
Am Kupfergraben 4
10117 Berlin
Tel +49 30 84710711
Fax +49 30 84710713
berlin@kanzlei-steinwachs.de


Bremen
Parkstraße 68
28209 Bremen
Tel +49 421 16502800
Fax +49 421 16502801
bremen@kanzlei-steinwachs.de