Velayet kanunu, akıl hastalığı veya fiziksel, zihinsel veya duygusal engel nedeniyle hukuki meselelerini artık bağımsız olarak yönetemeyen yetişkinlere yönelik yardımı düzenler. (bkz. § 1896 BGB)

Pek çok yetişkin, özellikle de Almanya’daki yaşlılar, varlık yönetimi veya barınma sorunları gibi yaşamın çok çeşitli alanlarında desteğe ihtiyaç duyuyor çünkü psikolojik veya fiziksel eksiklikler nedeniyle artık bu durumla tek başlarına başa çıkamıyorlar. Bu tür kişiler için, vesayet kanununa göre, genellikle yasal temsilci olarak ilgili kişinin hukuki işleriyle ilgilenen bir yasal vasi atanmalıdır.

Beispiele für die Aufgabenfelder eines Betreuers im Betreuungsrecht sind:

  • İkamet tespiti
  • Yetkili makamlar, mahkemeler ve diğer kamu kurumları nezdinde temsil
  • Zenginlik kaygısı
  • Sağlık hizmeti
  • Telekomünikasyon ve posta trafiği
  • Konut konuları

Abschluss

Vesayet hukukunda vasinin faaliyet kapsamı sorumlu vesayet mahkemesi tarafından belirlenir. Velayet hukukunda bakılan kişinin refahı her zaman ön planda tutulmalı; bu nedenle mümkün olduğunca bağımsız karar vermeli ve hareket etmelidir. Bu nedenle vesayet hukuku kapsamında bakılan kişi genel olarak hukuki ehliyetini sürdürür; ancak istisnai durumlarda vesayet hukukunda korunmaları için belirli sorumluluk alanlarında vasinin rızasının aranması gerektiği düzenlenir. (bkz. § 1903 BGB). Ayrıca vesayet hukukuna göre, ilgili kişinin özgür iradesi dışında vasi atanamaz.

Velayet hukuku sistematik olarak aile hukukunun bir bölümünü temsil etmektedir ve içeriği Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 1896 ve devamı Maddelerinde düzenlenmiştir. Vesayet hukukundaki prosedür esasen FamFG’nin 271 ve devamı Maddelerinde düzenlenmiştir.

İlerleyen sayfalarda sizlere vesayet hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca vesayet hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: