Ürün sorumluluğu kanunu

Ürün sorumluluğu hukuku, üreticilerin pazarladıkları ürünlere ilişkin hukuki sorumluluğunu ele alır.

Ürün sorumluluğu hukukunda, imalatçıların ürünlere ilişkin sorumluluğu, bir yandan, “üretici sorumluluğu” olarak adlandırılan haksız fiil hukukunun genel düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır. Bir ürünün üreticisi trafik güvenliği yükümlülüklerine tabidir; bir ürünü piyasaya sürmeden önce, ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir tehlike olup olmadığını iyice kontrol etmelidir. Bu nedenle sorumluluk Medeni Kanun’un 823 ve devamı Bölümlerinden kaynaklanmaktadır. İçtihat hukuku, haksız üretici sorumluluğu için ürün sorumluluğu hukukunda vaka grupları geliştirmiştir: tasarım hataları, üretim hataları, talimat hataları, ürün gözlem hataları. Ürün sorumluluğu hukukunda, imalatçının telafisi genellikle yalnızca üretim kusurları durumunda mümkündür; imalatçının bunun yalnızca bir “aykırı değer” olduğunu kanıtlaması koşuluyla.

Öte yandan yasama organı, ürün sorumluluğu yasasını Avrupa düzeyinde standartlaştırmaya yönelik bir AB direktifinin uygulanmasına hizmet eden Ürün Sorumluluğu Yasası’nı oluşturdu. Haksız üretici sorumluluğunun aksine, Ürün Sorumluluğu Kanunu kapsamındaki sorumluluk kusurdan bağımsızdır. Bununla birlikte, Ürün Sorumluluğu Yasası, üretici için çeşitli sorumluluk istisnaları içerir; bkz. Bölüm 1 II ProdHaftG ve ürün sorumluluğu yasasındaki haksız sorumlulukla karşılaştırıldığında bazı zayıflıklar içerir (örneğin, maksimum sorumluluk sınırı veya mülkün zarar görmesi durumunda muafiyet) .

Ürün sorumluluğu hukukunda sadece üreticinin kendisi değil aynı zamanda yarı-imalatçı, üçüncü ülkelerden ithalatçı veya tedarikçi de dikkate alınmaktadır, bkz. Bölüm 4 ProdHaftG.

Zu den zentralen Themen im Produkthaftungsrecht gehören unter anderem:

  • Ürün sorumluluğu kanununda aklanmanın merkezi olmayan kanıtı
  • Ürün kusuru vaka grupları
  • Sorumluluğun kapsamı (zararlar, acı ve ıstırap tazminatı vb.)
  • Ürünlerin geri çağrılması
  • Organizasyon hatası
  • Ürün sorumluluğu hukukunda ispat yükünün tersine çevrilmesi

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere ürün sorumluluğu hukukunun temel ilkeleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışacağız.

Ürün sorumluluğu hukukuyla ilgili aşağıdaki sayfaları da öneririz