Ticari marka kanunu

Ticari marka hukuku, markaların ticari olarak korunmasının yanı sıra, diğer şeylerin yanı sıra şirket sembollerinin (markalama), menşe coğrafi işaretlerinin, İnternet alan adlarının veya adlarının korunmasını da içerir.

Ticari Marka Kanunu’nun 3. Maddesi I’e göre ticari markalar, bir şirketin mal veya hizmetlerini diğer şirketlerin mal veya hizmetlerinden ayırmaya uygun işaretlerin tamamıdır. Ticari marka hukukunda işaretler örneğin kelimeler, harfler, sesler, şekiller, üç boyutlu tasarımlar veya renkler olabilir. Ticari marka hukukunda, kombinasyonlar mümkün olmakla birlikte, öncelikle kelime ve resim ticari markaları arasında bir ayrım yapılmaktadır.

Ticari marka koruması elde etmek için genel olarak ticari markanızı Patent Ofisine (DPMA) kaydettirmeli ve tescil ettirmelisiniz. Ulusal marka koruması, marka hukukunda, markanın hukuki işlemlerde uzun süre kullanılması ve yüksek düzeyde tanınırlık elde edilmesi yoluyla da ortaya çıkabilmektedir. AB çapında ticari marka koruması elde etmek için, topluluk ticari markası olarak adlandırılan bir ticari markayı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) kaydettirebilirsiniz. AB sınırlarını aşan ticari marka koruması, IR ticari markası olarak adlandırılan ticari marka kanunu kapsamında da mümkündür.

Bir marka, marka kanunu kapsamında yalnızca aynı markalardan değil aynı zamanda karıştırılma riski taşıyan benzer marka adlarından da korunmaktadır. Yalnızca markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin marka hukuku kapsamında korunduğuna dikkat edilmelidir. Marka kanunu kapsamında marka korumasının süresi genel olarak 10 yıldır ancak ihtiyaç duyulması halinde uzatılabilmektedir.

Themengebiete im Markenrecht sind beispielsweise:

  • Kayıt prosedürü (ulusal, Avrupa, uluslararası)
  • Güzel ticari marka sınıflandırması
  • Markanın korunabilirliği
  • Kimlik ve benzerlik araştırması
  • Markaların sömürülmesi
  • İhtiyati tedbir veya diğer talepler
  • Ticari marka hukukunda uyarı
  • Markalar ve İnternet alanları

Abschluss

Ticari marka kanunu öncelikle Ticari Marka Kanunu’nda düzenlenir, ancak aynı zamanda diğerlerinin yanı sıra BGB ve UWG’de de düzenlenir. AB düzeyinde Ticari Marka Direktifi (89/104/EEC), uluslararası düzeyde Madrid Ticari Marka Anlaşması (MMA) gibi, ticari marka hukukunda özellikle belirtilmeye değerdir.

İlerleyen sayfalarda size marka hukukunun temel ilkeleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca ticari marka hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: