Ticari acentelik kanunu

Ticari acentelik hukuku, ticari acentenin hak ve yükümlülüklerini ele alır ve Ticaret Kanunu’nun 84-92. Maddelerinde düzenlenmiştir.

Ticari temsilci, Alman Ticaret Kanunu’nun (HGB) Bölüm 84 I 1’ine göre ticari olarak diğer girişimciler adına işlemlere aracılık etmeyi üstlenen veya onlar adına işlemler gerçekleştiren kişidir. Ticari acentelik kanunu uyarınca, ticari acentenin gerçek kişi olması zorunlu değildir; örneğin bir OHG veya GmbH de olabilir. Ticari temsilci genellikle bir iş adamıdır ancak bu zorunlu değildir, bkz. Alman Ticaret Kanunu (HGB) Bölüm 84 IV.

Ticari acentelik hukukunda satış temsilcisi, sözde satış asistanıdır; şirketlerin ürünlerini son alıcıya ulaştırmalarında destek olur.

Ticari acente, ticari acentelik hukukunda (tek şirket/çok şirket temsilcisi) bir veya birden fazla şirkette çalışabilir. Ya sadece şirket ile müşteri arasında aracılık yapar (komisyoncu) ya da şirketin temsilcisi olarak müşterilerle sözleşmeleri kendisi yapar (nihai acente). Ticari acentelik hukukunda ticari acentenin özel bir şekli, girişimcinin belirli bir bölge veya müşteri grubunu atadığı ve sözleşmelerin katılımı olmadan imzalanmış olsa bile komisyon taleplerinin ortaya çıktığı bölge temsilcisidir, bkz. § 87 II HGB.

Ticari acentelik hukukunda ticari acentenin, ticari komisyoncu ve komisyon acentesinden ayrılması gerekmektedir. Ticari acentelik hukukundaki ticari acentenin aksine, ticari komisyoncuya komisyonculuk görevi sürekli olarak verilmemektedir; ticari acentelik hukukundaki ticari acentenin aksine komisyoncu kendi adına hareket etmektedir.

Zu den Hauptpflichten des Handelsvertreters gehören im Handelsvertreterrecht:

  • Arabuluculuk ve sonuçlandırma yükümlülüğü (çaba gösterme yükümlülüğü)
  • Bilgi yükümlülükleri
  • Interessenwahrnehmungspflicht & Geheimhaltungspflicht
  • Rekabet yasağı maddesi

Zu den Hauptrechten des Handelsvertreters gehören im Handelsvertreterrecht:

  • Komisyon ödemesi
  • Şirket belgelerine ve şartlar ve koşullara erişim hakkı
  • Bilgi edinme hakkı

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere ticari acentelik hukukunun temel ilkeleri hakkında elimizden geldiğince bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca ticari acentelik hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: