Prawo agencji handlowych

Prawo dotyczące agencji handlowych reguluje prawa i obowiązki agenta handlowego i jest uregulowane w art. 84-92 Kodeksu handlowego.

Agentem handlowym jest każda osoba, która podejmuje się komercyjnego pośrednictwa w transakcjach na rzecz innych przedsiębiorców lub zawierania transakcji w ich imieniu, § 84 I 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Zgodnie z prawem dotyczącym agencji handlowych agent handlowy nie musi być osobą fizyczną, może nim być na przykład OHG lub GmbH. Przedstawicielem handlowym jest zazwyczaj przedsiębiorca, ale nie jest to obowiązkowe, patrz § 84 IV niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

Przedstawiciel handlowy w prawie agencyjnym to tzw. asystent sprzedaży, który wspiera firmy w dotarciu ich produktów do ostatecznego nabywcy.

Agent handlowy może pracować dla jednej lub większej liczby firm w zakresie prawa agencji handlowych (przedstawiciel jednej firmy/wiele firm). Albo jedynie pośredniczy pomiędzy firmą a klientem (agenta maklerskiego), albo jako przedstawiciel firmy sam zawiera umowy z klientami (agent końcowy). Szczególną formą agenta handlowego w prawie agencyjnym jest przedstawiciel rejonowy, któremu przedsiębiorca przydziela określoną dzielnicę lub grupę klientów, w ramach której powstają roszczenia prowizyjne nawet wówczas, gdy umowy są zawierane bez jego udziału, por. § 87 II HGB.

W prawie dotyczącym agencji handlowych należy odróżnić agenta handlowego od brokera handlowego i agenta prowizyjnego. W przeciwieństwie do agenta handlowego w prawie dotyczącym agencji handlowych, brokerowi handlowemu nie powierza się pośrednictwa na stałe; agent komisowy, w przeciwieństwie do agenta handlowego w prawie agencji handlowych, działa we własnym imieniu.

Zu den Hauptpflichten des Handelsvertreters gehören im Handelsvertreterrecht:

  • Obowiązek mediacji i zawarcia umowy (obowiązek podjęcia wysiłku)
  • Obowiązki informacyjne
  • Interessenwahrnehmungspflicht & Geheimhaltungspflicht
  • Klauzula zakazu konkurencji

Zu den Hauptrechten des Handelsvertreters gehören im Handelsvertreterrecht:

  • Płatność prowizji
  • Prawo do dokumentów i regulaminów firmy
  • W prawo do informacji

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa agencyjnego.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa agencyjnego: