Ticaret hukuku ve şirketler hukuku

Ticaret hukuku ve şirketler hukuku özel ticaret hukuku alanına girer. Birbiriyle iç içe olan iki hukuk alanını kapsamaktadır.

Ticaret hukuku tacirlere özel özel hukuk olarak anlaşılmaktadır. Tacirin kim olduğu Ticaret Kanunu’nun 1-6. Maddelerinde tanımlanmıştır. Ticaret hukuku ve şirketler hukukunda tacirlere yönelik özel hükümlerin amacı, her şeyden önce ticari işlemlerin hız ve kolaylığını sağlamak ve tacirlere hızlı bir şekilde hukuki belirlilik kazandırmaktır.

Themenkomplexe im Handelsrecht sind beispielsweise:

  • Firma
  • Prokura / Generalhandlungsvollmacht
  • Handelsvertreter / Handelsgehilfen
  • Rügeobliegenheit
  • Frachtvertrag / Speditionsvertrag

Şirketler hukuku, ticaret hukuku ve şirketler hukukunda ortaklıklar hukuku (özellikle GbR, OHG, KG) ve şirketler hukuku (özellikle GmbH, AG) ile ilgilenmektedir. Temel fark, şirketlerin ticaret hukuku ve şirketler hukukunda hukuki işlemlerde tek tüzel kişiyi temsil eden gerçek tüzel kişiler olmasıdır. Yukarıda bahsedilen klasik şirket formlarının yanı sıra ticaret hukuku ve şirketler hukukunda GmbH & Co. KG veya UG (Mini GmbH) gibi çok sayıda özel form bulunmaktadır.

Themenkomplexe im Gesellschaftsrecht sind beispielsweise:

  • Firma
  • Prokura / Generalhandlungsvollmacht
  • Handelsvertreter / Handelsgehilfen
  • Rügeobliegenheit
  • Frachtvertrag / Speditionsvertrag

Ticaret hukuku ve şirketler hukuku çok geniş bir yelpazeyi kapsar ve iş hukuku, vergi hukuku, sermaye piyasası hukuku, antitröst hukuku ve diğerleri dahil olmak üzere birçok hukuki alana uzanır. Ticaret hukuku ve şirketler hukuku öncelikli olarak BGB, HGB, GmbHG, AktG, PartGG, GenG ve UmwG’de düzenlenmektedir.

İlerleyen sayfalarda sizlere ticaret hukukunun ve şirketler hukukunun temel ilkeleri hakkında elimizden geldiğince bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca ticaret hukuku ve şirketler hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: