Prawo handlowe i prawo korporacyjne

Prawo handlowe i prawo korporacyjne należą do obszaru prywatnego prawa handlowego. Obejmuje dwie dziedziny prawa, które są ze sobą ściśle powiązane.

Przez prawo handlowe rozumie się szczególne prawo prywatne obowiązujące przedsiębiorców. Kim jest kupiec, określają artykuły 1-6 Kodeksu Handlowego. Celem przepisów szczególnych dla handlowców w prawie handlowym i prawie korporacyjnym jest przede wszystkim umożliwienie szybkości i łatwości transakcji handlowych oraz szybkie zapewnienie handlowcom pewności prawnej.

Themenkomplexe im Handelsrecht sind beispielsweise:

  • Firma
  • Prokura / Generalhandlungsvollmacht
  • Handelsvertreter / Handelsgehilfen
  • Rügeobliegenheit
  • Frachtvertrag / Speditionsvertrag

Prawo korporacyjne zajmuje się prawem spółek osobowych (w szczególności GbR, OHG, KG) oraz prawem korporacji (w szczególności GmbH, AG) w zakresie prawa handlowego i prawa korporacyjnego. Główna różnica polega na tym, że korporacje są rzeczywistymi podmiotami prawnymi, które reprezentują wyłączną osobę prawną w transakcjach prawnych w prawie handlowym i prawie spółek. Oprócz wspomnianych powyżej klasycznych form spółek, w prawie handlowym i prawie korporacyjnym istnieje wiele form specjalnych, takich jak GmbH & Co. KG lub UG (Mini GmbH).

Themenkomplexe im Gesellschaftsrecht sind beispielsweise:

  • Firma
  • Prokura / Generalhandlungsvollmacht
  • Handelsvertreter / Handelsgehilfen
  • Rügeobliegenheit
  • Frachtvertrag / Speditionsvertrag

Prawo handlowe i prawo spółek obejmuje bardzo szerokie spektrum i obejmuje wiele dziedzin prawa, w tym prawo pracy, prawo podatkowe, prawo rynku kapitałowego, prawo antymonopolowe i wiele innych. Prawo handlowe i prawo spółek regulują przede wszystkim BGB, HGB, GmbHG, AktG, PartGG, GenG i UmwG.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa handlowego i prawa spółek.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa handlowego i prawa korporacyjnego: