İşveren, ebeveyn izninden sonra henüz verilmemiş olan izinleri, içinde bulunulan veya bir sonraki tatil yılında vermek zorundadır (§ 17 Para. 2 BEEG/BErzGG). Yönetmelik, ebeveyn izninin dinlenme izninin kaybedilmesine yol açmayacağını garanti etmektedir. Dokuzuncu Senato, 20 Mayıs 2008 (9 AZR 219/07) tarihli kararında, BErzGG’nin 17. Maddesinin 2. Paragrafına ilişkin eski içtihadını terk etti ve ilk ebeveyn izninden önce ortaya çıkan nekahet izni hakkının, bu süreye kadar uzatılmasına karar verdi. Bir önceki ebeveyn izninin hemen ardından başka bir ebeveyn izni aktarılırsa. İş ilişkisinin daha sonraki ebeveyn izni sırasında sona ermesi veya daha sonra devam ettirilmemesi durumunda, BErzGG/BEEG 17. Maddenin 2. Fıkrası uyarınca devredilen izin hakkı, BErzGG/BEEG 17. Maddenin 3. Fıkrası uyarınca tazminat talebine dönüştürülür.