Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu po urlopie rodzicielskim w bieżącym lub następnym roku urlopowym, który nie został jeszcze przyznany (§ 17 ust. 2 BEEG/BErzGG). Rozporządzenie gwarantuje, że skorzystanie z urlopu rodzicielskiego nie będzie skutkować utratą urlopu rekreacyjnego. W wyroku z dnia 20 maja 2008 r. (9 AZR 219/07) Dziewiąty Senat porzucił swoje stare orzecznictwo dotyczące § 17 ust.2 BErzGG i zdecydował, że prawo do urlopu rekonwalescencyjnego powstałe przed pierwszym urlopem rodzicielskim rozciąga się na okres po przeniesieniu kolejnego urlopu rodzicielskiego, jeżeli następuje ono bezpośrednio po poprzednim urlopie rodzicielskim. Jeżeli stosunek pracy zakończy się w trakcie późniejszego urlopu rodzicielskiego lub nie będzie po nim kontynuowany, prawo do urlopu przeniesione zgodnie z § 17 ust. 2 BErzGG/BEEG przekształca się w roszczenie o odszkodowanie zgodnie z § 17 ust. 3 BErzGG/BEEG.