Taşımacılık hukuku ve nakliye hukuku

Rechtsanwaltskanzlei Anwalt Hamburg Berlin Bremen Hannover Lübeck > Taşımacılık hukuku ve nakliye hukuku

Taşıma ve nakliye hukuku, eşya taşımacılığında görev alan kişilerin hukuki ilişkilerini etkileyen tüm hukuki düzenlemeleri içermektedir.

Ekonomide ve aynı zamanda özel yük taşımacılığında taşımacılık, özellikle küreselleşme ve İnternet çağında, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde olağanüstü bir rol oynamaktadır. Taşımacılık ve nakliye şirketleri uçak, gemi, tren veya kamyon gibi çok çeşitli ulaşım araçlarını kullanır. Ancak sadece taşınan malların taşınması değil, taşınan malların depolanması gibi diğer lojistik hizmetleri de taşıma ve nakliye hukukunda yer alan hizmetler arasında yer almaktadır.

Taşıma ve nakliye hukuku, özellikle taşınan malların gönderici ve alıcısının hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra nakliye veya taşıma şirketlerinin hak ve yükümlülüklerini de içerir.

Zu den zentralen Themen im Transport- und Speditionsrecht gehören:

  • Nakliye hasarlarına ilişkin sorumluluk
  • Taşıma yoluna özel düzenlemeler (demiryolu, havacılık, deniz taşımacılığı vb.)
  • Depolama kanunu
  • Taşıma ve nakliye hukukunda zamanaşımı
  • Sorumluluk Sınırları ve Sınırlamaları
  • Taşımacılık ve lojistik sözleşmelerinin sözleşme taslaklarının hazırlanması
  • Taşımacılık ve nakliye hukukunda sigorta (özellikle sorumluluk)
  • Gümrük hukuku
  • Taşımacılık ve nakliye hukukunda cezai ve idari suçlar (örneğin sürüş ve dinlenme süreleri)

Abschluss

Taşıma ve nakliye hukuku farklı kanunlarla düzenlenmektedir. Diğer şeylerin yanı sıra, Medeni Kanun’un genel düzenlemelerine dayanmaktadır; ticari taşıma ve nakliye şirketlerine yönelik özel düzenlemeler, Ticaret Kanunu’nun 407 ve devamı bölümlerinde bulunabilir. Kamu hukuku düzeyinde, özellikle Karayolu Taşımacılığı Kanununa uyulmalıdır. Uluslararası yük taşımacılığının özel önemi nedeniyle, taşıma ve nakliye hukuku da çok sayıda AB düzenlemesi ve uluslararası anlaşma tarafından şekillendirilmektedir.

İlerleyen sayfalarda size taşıma ve nakliye hukukunun temelleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca taşıma ve nakliye hukukuyla ilgili aşağıdaki sayfaları da öneririz: