Prawo przewozowe i prawo spedycyjne

Prawo przewozowe i spedycyjne obejmuje wszelkie regulacje prawne mające wpływ na stosunki prawne osób uczestniczących w transporcie towarów.

W gospodarce, ale także w prywatnym transporcie towarowym, transport odgrywa wybitną rolę zarówno w kraju, jak i za granicą, szczególnie w dobie globalizacji i Internetu. Firmy transportowe i spedycyjne korzystają z szerokiej gamy środków transportu, takich jak samoloty, statki, pociągi czy ciężarówki. Do usług prawa transportowego i spedycyjnego zalicza się jednak nie tylko transport przewożonego towaru, ale także inne usługi logistyczne, takie jak składowanie przewożonego towaru.

Prawo przewozowe i spedycyjne obejmuje w szczególności prawa i obowiązki nadawcy i odbiorcy przewożonego towaru oraz prawa i obowiązki firmy spedycyjnej lub transportowej.

Zu den zentralen Themen im Transport- und Speditionsrecht gehören:

  • Odpowiedzialność za szkody w transporcie
  • Przepisy specyficzne dla szlaku transportu (kolej, lotnictwo, żegluga itp.)
  • Prawo składowania
  • Przedawnienia w prawie transportowym i spedycyjnym
  • Granice i ograniczenia odpowiedzialności
  • Sporządzanie umów transportowych i logistycznych
  • Ubezpieczenia (w szczególności OC) w prawie transportowym i spedycyjnym
  • Prawo celne
  • Przestępstwa karno-administracyjne w prawie transportowym i spedycyjnym (np. czas jazdy i odpoczynku)

Abschluss

Prawo transportowe i spedycyjne regulują odmienne przepisy. Opiera się ona m.in. na przepisach ogólnych Kodeksu Cywilnego, szczególne regulacje dla handlowych firm transportowych i spedycyjnych znajdują się w art. 407 i nast. Kodeksu Handlowego. Na poziomie prawa publicznego należy przestrzegać w szczególności ustawy o transporcie drogowym towarów. Ze względu na szczególne znaczenie międzynarodowego transportu towarowego, prawo transportowe i spedycyjne kształtowane jest także przez dużą liczbę przepisów unijnych oraz umów międzynarodowych.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstaw prawa transportowego i spedycyjnego.

Polecamy również strony poświęcone prawu transportowemu i spedycyjnemu: