Tarım hukuku, geleneksel olarak tarım hukuku başta olmak üzere birçok alt alandan oluşmaktadır. Ayrıca orman kanunu, bitki çeşitlerini koruma kanunu, balıkçılık, avcılık ve hayvan kanunu da tarım kanunu sayılmaktadır.

Kavramsal olarak bağımsız bir hukuk alanı değildir. Daha ziyade tarımsal işletmeleri ilgilendiren ve çok çeşitli hukuki alanlarda bulunabilen çeşitli hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır. Tarım hukukuna ilişkin düzenlemeler, hem medeni hem de kamu hukukunda ve ceza hukukunda, Medeni Kanun, Gayrimenkul İşlemleri Kanunu, Federal İmisyon Kontrol Kanunu ve diğerleri gibi çok çeşitli yasal metinlerde bulunabilir.

Wesentliche Gebiete und Vorschriften im Agrarrecht sind unter anderem:

 • Miras ve aile hukukunda özel tarım hükümleri
 • Arazi kiralama hukuku ve tarımsal gayrimenkul işlemleri hukuku
 • Tarıma özel sözleşme türleri
 • Ürün sorumluluğu kanunu
 • Özel sosyal ve iş hukuku düzenlemeleri
 • Çiftlikler
 • Özel inşaat ve emisyon düzenlemeleri
 • Çiftlikler
 • Orman kanunu, av kanunu ve balıkçılık kanunu
 • Doğa ve hayvanları koruma kanunu, hayvan yetiştirme kanunu
 • Tarımsal yardım kanunu
 • Tarıma özel ceza ve idari suç hukuku

Helping Injured Car Accident Victims since 1982

Tarım hukuku öncelikle tarım ve tarım şirketlerinin korunmasına hizmet etmekle birlikte, aynı zamanda tarım ürünlerinin kalitesinin sağlanmasına da hizmet etmektedir. Başka hiçbir endüstri için yasama organı tarıma yönelik olduğu kadar çok sayıda özel düzenlemeyi standart hale getirmemiştir. Ayrıca tarım hukuku çok sayıda AB düzenlemesi ile şekillenmektedir.

İlerleyen sayfalarda sizlere tarım hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız. Ayrıca konuyla ilgili aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: Alman Tarım Hukuku Birliği Tarım Hukuku Çalışma Grubu Alman Çiftçiler Birliği