Tıpkı aile hukukunda olduğu gibi miras hukuku da genellikle hukuki açıdan zorlu anlaşmazlıklarla karakterize edilir. Buradaki temel sebep, mirasın kanunen evrensel bir miras olarak tanımlanması ve birden fazla mirasçı olması halinde ortak elin varlığıdır. Bu nedenle, sevilen birinin kaybıyla ilgili üzücü haberin ardından, mirasla ilgili daha da stresli hukuki anlaşmazlıklar gelir; bu da çoğu zaman akrabaları tartışmalara sürükler ve bu nedenle ciddi strese veya onların dağılmasına yol açar. Miras hukuku, miras hukukunda çalışan avukatın sadece deneyim sahibi olmasını ve sürekli değişen miras hukuku konusunda kendini sürekli eğitme isteğinin yanı sıra yüksek düzeyde sosyal yetkinliğe sahip olmasını gerektirir.

Bazen çok ciddi dezavantajlardan kaçınmak istiyorsanız, miras hukukunun kafa karıştırıcı alanında, miras hukukunda uzman bir avukattan tavsiye alınması şiddetle tavsiye edilir. Bunun temel nedeni, miras hukukunda hâlâ temelden yanlış fikirlerin bulunmasıdır; örneğin vasiyetçinin borçlarının miras yoluyla geçmemesi veya sonradan kolayca mirastan silinebilmesi gibi. Çoğu zaman kabul edilmeyen bir diğer odak noktası, birden fazla mirasçının ortak mülkiyetinin varlığıdır; burada mirasın bireysel olarak tasarruf edilemeyeceği, ancak yalnızca bir bütün olarak (tüm mirasçıların rızasıyla) elden çıkarılabileceği yasal olarak öngörülmüştür. Bu durum zaten özel hukuk alanında önemli farklılıklara yol açmaktadır; şirket devri söz konusu olduğunda çok önemli miktarda para, geçim kaynakları ve en önemlisi vasiyetçinin hayatı hızla tehlikeye girmektedir.

Bu, anlayışı ve hedefe yönelik tavsiyeyi daha da önemli hale getirir. STEINWACHS hukuk bürosunu görevlendirerek hedeflerinizin miras hukuku konusunda deneyimli bir avukat tarafından gerekli hassasiyetle ve sonuna kadar hayata geçirilmesini sağlayabilirsiniz.

Avukatlarımız miras hukukunun aşağıdaki alanlarında sizin için çalışacaktır:

 • Vasiyet ve miras sözleşmesi
 • Temsil yetkisi
 • Yaşayan irade
 • Beklenen veraset
 • İş devri
 • Veraset ve intikal vergisi
 • Zorunlu kısım hakkı
 • mirasçılar topluluğu
 • Miras prosedürü
 • Vasiyetin yerine getirilmesi
 • Uluslararası miras hukuku
 • Tarımsal miras hukuku
 • Vakıf hukuku

Avukat Miras Hukuku Hamburg Berlin Bremen sayfasının içeriğinden sorumlu: Avukat Stephan Steinwachs (Avukat Hamburg Berlin Bremen)