Prawo dziedziczenia

Podobnie jak prawo rodzinne, prawo spadkowe często charakteryzuje się prawnie wymagającymi sporami. Głównym powodem jest tu prawna definicja spadku jako sukcesji uniwersalnej i istnienia ręki wspólnej w przypadku kilku spadkobierców. Dlatego też po smutnej wiadomości o stracie bliskiej osoby często następują jeszcze bardziej stresujące spory prawne o spadek, które często wciągają bliskich w spory i tym samym prowadzą do znacznego stresu lub do ich rozstania. Prawo spadkowe wymaga od prawnika zajmującego się prawem spadkowym posiadania nie tylko doświadczenia i chęci ciągłego dokształcania się w zakresie stale zmieniającego się prawa spadkowego, ale także wysokiego poziomu kompetencji społecznych.

W zawiłej dziedzinie prawa spadkowego zdecydowanie zaleca się poradę prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym, jeśli chcesz uniknąć czasami bardzo drastycznych niedogodności. Dzieje się tak głównie dlatego, że w prawie spadkowym nadal istnieją zasadniczo błędne przekonania, na przykład, że długi spadkodawcy nie podlegają dziedziczeniu lub że można je później łatwo usunąć ze spadku. Kolejnym przedmiotem, który często nie jest uznawany, jest istnienie współwłasności kilku spadkobierców, w ramach której prawnie zastrzeżono, że spadkiem nie można rozporządzać indywidualnie, lecz jedynie całością (za zgodą wszystkich spadkobierców). Prowadzi to już do znacznych różnic w obszarze prawa prywatnego – w przypadku sukcesji spółek szybko w grę wchodzi bardzo znacząca suma pieniędzy, środki do życia, a co nie mniej ważne, dorobek życia spadkodawcy.

To sprawia, że ​​zrozumienie i ukierunkowane porady są tym ważniejsze. Zlecając Kancelarię Prawną STEINWACHS, mogą Państwo mieć pewność, że Państwa cele zostaną zrealizowane z niezbędną wrażliwością i w najszerszym zakresie przez prawnika posiadającego doświadczenie w prawie spadkowym.

Nasi prawnicy będą pracować dla Ciebie w następujących obszarach prawa spadkowego:

 • Testament i umowa dziedziczenia
 • Pełnomocnictwo
 • Wola życia
 • Przewidywana sukcesja
 • Sukcesja biznesowa
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Obowiązkowa część prawa
 • Wspólnota spadkobierców
 • Procedura dziedziczenia
 • Wykonanie testamentu
 • Międzynarodowe prawo spadkowe
 • Prawo dziedziczenia rolnego
 • Prawo fundacyjne

Odpowiedzialny za treść strony Prawnik Prawo spadkowe Hamburg Berlin Brema: Prawnik Stephan Steinwachs (Prawnik Hamburg Berlin Brema)