Komşu hukuku kesitsel bir hukuk alanı olup, özellikle uyuşmazlık halinde komşular arasındaki hukuki ilişkileri etkileyen düzenlemeleri içermektedir. Komşu hukuk kısmen özel hukuka, kısmen de kamu hukukuna göre yapılandırılmıştır.

Özel hukuk komşuluğu hukuku Medeni Kanun’un 903 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bir mülkün sahibi prensipte mülküyle dilediği gibi davranabilir, bkz. Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 903. Maddesi. §§ 904 ff.BGB, mal sahibinin bu hakkını kısıtlar ve komşuların korunmasına hizmet eder, özellikle de komşu mülkler üzerindeki olumsuz etkilerden kaçınması gerekir.Bu durumda, komşu genellikle komşuluk hukuku uyarınca aşağıdakilere uygun olarak ihtiyati tedbir alma hakkına sahiptir: § 1004 BGB. Bazı federal eyaletlerde özel komşuluk hukuku da özel eyalet yasalarında özel olarak düzenlenmektedir.

Komşu hukuk da çok sayıda kamu hukuku düzenlemesinde düzenlenmiştir. Komşuların, örneğin komşunun sınır mesafelerine uymaması gibi subjektif haklarını içeren düzenlemeleri içerir. İnşaat yetkililerinin, özellikle inşaat ruhsatı verirken bu düzenlemelere uyması gerekir ve komşu bunlara karşı dava açabilir. Bu tür düzenlemeler, diğer hususların yanı sıra BauGB’nin 31-35. Maddelerinde ve ilgili eyalet inşaat düzenlemelerinin standartlarında bulunabilir. Komşulardan gelen koku veya gürültü nedeniyle Federal İmisyon Kontrol Yasası (BImschG) gibi komşu yasalarında daha fazla komşu koruma standardı bulunabilir.

Zu den Themen von Auseinandersetzungen im Nachbarrecht gehören unter anderem:

  • Mahalle topluluk ilişkisi
  • Gürültü/koku rahatsızlığı veya komşulardan gelen benzer etkiler
  • üst yapı
  • çıkıntı
  • Komşu sağdaki mesafe alanları
  • Alan koruma iddiası
  • Komşu kanunda emisyon koruması

Abschluss

İlerleyen sayfalarda size komşu hukuk hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca komşu hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: