Prawo pokrewne jest przekrojową dziedziną prawa i obejmuje te regulacje, które wpływają na stosunki prawne pomiędzy sąsiadami, zwłaszcza w przypadku sporów. Prawo pokrewne ma częściowo strukturę prawa prywatnego, a częściowo prawa publicznego.

Prawo pokrewne prawa prywatnego reguluje art. 903 i nast. Kodeksu cywilnego. Właściciel nieruchomości może w zasadzie rozporządzać swoją własnością według własnego uznania, patrz art. 903 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). §§ 904 i nast. BGB ograniczają to prawo właściciela i służą ochronie sąsiadów, w szczególności musi on powstrzymać się od negatywnego wpływu na sąsiednie nieruchomości.W takim przypadku sąsiad ma zazwyczaj roszczenie o wydanie nakazu sądowego na podstawie prawa sąsiedniego zgodnie z . § 1004 BGB. W niektórych krajach związkowych prywatne prawo sąsiedzkie jest również szczegółowo uregulowane w specjalnych przepisach stanowych.

Prawo pokrewne uregulowane jest także w licznych przepisach prawa publicznego. Obejmuje te regulacje, które zawierają prawa podmiotowe sąsiadów, np. w przypadku nieprzestrzegania przez sąsiada odległości granicznych. Władze budowlane muszą przestrzegać tych przepisów, szczególnie przy wydawaniu pozwolenia na budowę, a sąsiad może podjąć przeciwko nim działania. Regulacje takie można znaleźć m.in. w art. 31-35 BauGB oraz w normach odpowiednich państwowych przepisów budowlanych. Regulacje takie można znaleźć m.in. w art. 31-35 BauGB oraz w normach odpowiednich państwowych przepisów budowlanych.

Zu den Themen von Auseinandersetzungen im Nachbarrecht gehören unter anderem:

  • Relacje społeczności sąsiedzkiej
  • Hałas/zapach lub podobne wpływy sąsiadów
  • nadbudowa
  • zwis
  • Odległe obszary w sąsiednim prawym
  • Roszczenie dotyczące ochrony obszaru
  • Ochrona przed imisją w prawie sąsiednim

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa sąsiedzkiego.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa sąsiedzkiego: