Yarı zamanlı çalışma hakkı

Yarı zamanlı çalışma hakkı

İş ilişkisi altı aydan uzun süredir devam eden bir çalışan, işverenden sözleşmeyle kararlaştırılan çalışma saatlerini azaltmasını talep edebilir, Bölüm 8 TzBfG.

§ 8 paragrafına göre. 2 Cümle 1 TzBfG, çalışanın çalışma saatlerindeki azalmayı ve azalmanın kapsamını, başlamadan en az üç ay önce talep etmesi gerekir. Dokuzuncu Senato, 16 Ekim 2007 (9 AZR 239/07) tarihli kararında, TzBfG’nin 8. Maddesi uyarınca çalışanın belirli bir indirim talebi için hangi şartların karşılanması gerektiğine karar verdi. Çalışanın indirim talebi, Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 145. Maddesi anlamında bir değişiklik sözleşmesi yapma teklifidir. Genel sözleşme hukukuna göre, böyle bir teklif genellikle basit bir “evet” cevabıyla kabul edilebilecek kadar spesifik olmalıdır. Çalışanın talep ettiği sözleşme değişikliğinin içeriğinin açık olması gerekmektedir. Çalışma saatlerinin kapsamını açık bırakacak şekilde indirim talebinde bulunulması durumunda sözleşmenin içeriği belli değildir.

Çalışanın çalışma süresinin azaltılması talebini belirtmemesi ve işverene indirimin kapsamını belirleme hakkını vermemesi halinde, 8. maddenin 1. fıkrası anlamında bir indirim talebi söz konusu değildir. 1 TzBfG. Bir yandan, işverenin bu tür belirsiz bir talebe 8. maddenin 1. fıkrasında belirtilen süre içerisinde yanıt vermesi zorunlu değildir. 5 TzBfG, son tarihi kabul ederek veya reddederek yanıt verir. Öte yandan, işverenin bu şekilde süresiz olarak yapılan indirim talebine tepki göstermesi, 8. maddenin 8. fıkrasındaki iki yıllık değişiklik yasağı olarak adlandırılan hükmü tetiklememektedir. 6 TzBfG. Ebeveynlik izni sırasında işvereninin yanında azaltılmış çalışma saatleri ile çalışmak isteyen bir çalışan, 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren 15. Maddenin bendi uyarınca bunu yapmak zorundaydı. 5 Cümle 1 BErzGG (şimdi Bölüm 15 Para. 5 BEEG) bunun için bir başvuruda bulunur. İşverenin bunu kabul etmemesi durumunda, çalışanın işverene indirim talebinde bulunduğunu bildirmesi gerekiyordu (Madde 15 Paragraf 7 Cümle 1 No. 5 BErzGG). Dokuzuncu Senato, 5 Haziran 2007 (9 AZR 82/07) tarihli kararında, çalışanın işverene yaptığı başvuru ve bildirimin, Madde 16 Para. 1 BErzGG alınmalıdır. Bu indirim, ebeveyn izninin bir sonucu olarak iş ilişkisinin askıya alınması durumunda da talep edilebilir.

Ancak ebeveyn izni sırasında çalışma saatlerinin azaltılmasına ilişkin başvuru, çalışanın ebeveyn izni talep ettiği sürelere ilişkin bağlayıcı bir beyanda bulunmasından önce yapılamaz; en erken bu beyanla birlikte yapılabilir. Bu nedenle işverenin zamanından önce yapılan başvuruya uygun olarak yanıt verme zorunluluğu yoktur. § 15 Abs. 7 Cümle 4 BErzGG’ye adil bir şekilde ve zamanında yanıt vermek. Ancak çalışan, ebeveyn izninin kullanımını, işverenin ebeveyn izni sırasında çalışma saatlerinin azaltılması (ebeveyn yarı zamanlı izni) talebini kabul etmesine bağlı hale getirebilir. Koşullara düşman koşullar yaratan sözde niyet beyanı buna engel değil. Dokuzuncu Senato kararında ayrıca çelişkiye yol açan olguların acil operasyonel nedenlere uygun olarak sunulmasının gerektiği ifade edildi. § 15 Abs. 7 Cümle 1 No. 4 BErzGG olup, ispatı işverenin sorumluluğundadır. Çalışan bu tür çelişkili sebeplerin mevcut olmadığını iddia ederse ispat yükünü yerine getirmiş olur.

Bu arada pozisyonun yerine başka bir çalışanın getirilmesi, indirim başvurusuyla çelişebilir. Ancak, işverenin, çalışanın doğum izni döneminin başlangıcından ve çalışanın zorunlu doğum iznini kullanması öncesinde pozisyonu kalıcı bir atama ile doldurmuş olması durumunda farklı bir durum geçerlidir. Kadrolu atamayla ya “çifte personel alımı” riskini aldığından ya da artan iş ihtiyacının karşılanmasını sağladığından, reddedilme nedeninin daha ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir.