ArbZG Bölüm 3 Cümle 1’e göre, bir çalışanın bir iş gününde çalışma saatleri sekiz saati geçemez. Çalışma Saatleri Yasasının diğer düzenlemeleri uyarınca çalışma günlerinde izin verilen bir çalışma süresi uzatımı söz konusu olduğunda, bu durum altı veya daha fazla zaman dilimi içerisinde iş günlerinde ortalama sekiz saat, yani haftada 48 saat olarak telafi edilmelidir. on iki takvim ayı, Bölüm 3 Cümle 2 ve Bölüm 7 Paragraf. 8 ArbZG. İşe hazır olma ve çağrı üzerine çalışma süreleri de kısıtlama olmaksızın tazminata tabidir.

Birinci Senato’nun 24 Ocak 2006 tarihli kararına göre (- 1 ABR 6/05 -), izin verilen azami çalışma saatlerine ilişkin bu hükümler, 7. maddenin 7. fıkrası esas alınarak kullanılamaz. 1 No. 1 ArbZG’den toplu sözleşme yoluyla vazgeçilebilir. § 7 paragrafına göre. 1 No. 1 harf a ArbZG’ye göre, çalışma saatlerinin iş veya çağrı üzerine görev için düzenli ve önemli ölçüde kullanılabilirliği içermesi durumunda, bir iş gününde azami çalışma süresinin on saatten fazla uzatılmasına toplu sözleşmede izin verilebilir. Önemli ölçüde iSd. Kural, on bir saatlik maksimum günlük çalışma süresi içinde en az üç saat çalışmaya müsait olunması durumunda geçerlidir. Ayrıca Bölüm 7 Para. 1 No. 1 b harfi ArbZG, Bölüm 3 Cümle 2 ArbZG’de belirtilenden farklı bir telafi süresi belirleme olanağı sağlar. Ancak her iki düzenleme de sizi, iş günlerinde yasal çalışma sürelerini, işe hazır olma ve çağrı üzerine görev süreleri de dahil olmak üzere en geç bir yıl içinde ortalama sekiz saate kadar aşan durumlarda tazminat yükümlülüğünden muaf tutmaz. Birinci Senato ayrıca, 24 Aralık 2003 tarihli kanunla değiştirilen ArbZG Madde 25 Cümle 1’e göre geçiş düzenlemesinin tazminat yükümlülüğünden muaf olmadığına karar vermiştir. Geçiş düzenlemesine göre, 1 Ocak 2004’te mevcut olan veya 31 Aralık 2005’e kadar geçerli olacak toplu sözleşmeler, 7. maddenin 7. fıkrasında belirtilen süre sınırlamalarından farklı düzenlemeler içermesi halinde etkilenmez. 1 veya 2 veya Bölüm 12 Cümle 1 ArbZG farklıdır. Ancak bu geçiş istisnaları 3. Bölüm 2. Cümle ve 7. Bölüm Paragrafından kaynaklananları kapsamaz. 8 ArbZG izin verilen maksimum yıllık ortalama haftalık çalışma saatleri. ArbZG Bölüm 25 Cümle 1’in gerçek anlamı dışında herhangi bir şekilde anlaşılması, ulusal düzenlemelerin Avrupa yasalarına uygun olarak yorumlanması gerekliliği nedeniyle hariç tutulmuştur.

31 Aralık 2005 tarihine kadar uzatılan geçiş düzenlemesinde 48 saat sınırının aşılmasına da izin verildiği yönündeki anlayış, 2003/80/EC sayılı Direktifin (Çalışma Süresi Direktifi) 6. Maddesinin b bendi ile çelişmektedir.