İdari Suçlar Hukuku

İdari suçlara ilişkin kanun, idari suçlar olarak adlandırılan ve genellikle para cezasıyla cezalandırılan küçük kanun ihlallerini ve para cezası usulüne ilişkin ilgili düzenlemeleri ele alır.

Yasal tanıma göre idari suç Bölüm 1 Paragraf 1 OWiG Para cezasıyla cezalandırmayı öngören bir yasanın suçunu oluşturan hukuka aykırı ve kınanacak bir eylem. İdari suç kanunu kapsamındaki idari suçlar, bu nedenle, idari suçlardan farklı olarak cezayla (genellikle para cezası veya hapis cezası) sonuçlanan ceza gerektiren suçlar değildir. Hukuk sistemi açısından idari suç hukuku, idare hukukunun bir alt alanıdır. OwiG’nin 35. Maddesine göre idari makamlar, idari suçlar kanunu kapsamında para cezası vermekten sorumludur. İdari makam para cezası verir; idari suçlar kanunu uyarınca buna 14 gün içinde itiraz edebilirsiniz ve daha sonra mahkemede duruşma yapılabilir.

İdari suçlar arasında özellikle aşırı hız yapma gibi karayolu trafik düzenlemelerinin ihlalleri yer almaktadır.İdari suçlar hukukunda, çeşitli bireysel kanunlarda standartlaştırılan ve anlaşılması zor olan birçok başka idari suç da bulunmaktadır.

Beispiele für Ordnungswidrigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht sind unter anderem:

  • Trafik ihlalleri (StVO, StVG)
  • İş hukuku ihlalleri (ArbschG, JArbSchG)
  • Ticaret hukuku ihlalleri (GO)
  • Raporlama yükümlülüğünün ihlali (federal eyaletlerin raporlama yasaları)
  • Atık yasasının ihlalleri (AbfG)
  • Gıda kanununda idari suçlar (LFGB)
  • Ticari suçlar

Abschluss

İdari suçlara ilişkin kanun, özellikle idari suçlar ve ceza usulüne ilişkin genel hükümleri içeren OWiG’de ve ayrıca idari suçların standartlaştırıldığı çeşitli kanunlarda düzenlenmektedir.

İlerleyen sayfalarda sizlere idari suçlar kanunu hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

İdari suçlar hukuku konusunda ayrıca aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: