Prawo o wykroczeniach administracyjnych

Rechtsanwaltskanzlei Anwalt Hamburg Berlin Bremen Hannover Lübeck > Prawo o wykroczeniach administracyjnych

Ustawa o wykroczeniach administracyjnych reguluje drobne naruszenia prawa, tzw. wykroczenia administracyjne, za które zwykle grozi kara grzywny, oraz powiązane przepisy dotyczące postępowania w sprawie grzywien.

Zgodnie z definicją prawną przestępstwem administracyjnym jest § 1 Abs. 1 OWiG czyn nielegalny i naganny stanowiący wykroczenie prawa dopuszczającego karę grzywny. Wykroczenia administracyjne w rozumieniu prawa o wykroczeniach administracyjnych nie są zatem przestępstwami karnymi, które w przeciwieństwie do wykroczeń administracyjnych skutkują karą (zwykle grzywną lub karą pozbawienia wolności). Pod względem systemu prawnego prawo wykroczeń administracyjnych jest podobszarem prawa administracyjnego. Klejnot. Zgodnie z art. 35 OwiG za nakładanie kar finansowych zgodnie z przepisami o wykroczeniach administracyjnych odpowiedzialne są władze administracyjne. Organ administracyjny nakłada karę pieniężną; zgodnie z prawem o wykroczeniach administracyjnych możesz wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni, po czym może nastąpić rozprawa sądowa.

Do wykroczeń administracyjnych zalicza się w szczególności naruszenia przepisów ruchu drogowego, takie jak przekroczenie prędkości.Istnieje również wiele innych wykroczeń administracyjnych w prawie wykroczeń administracyjnych, które są ujednolicone w różnych przepisach indywidualnych i są trudne do zrozumienia.

Beispiele für Ordnungswidrigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht sind unter anderem:

  • Wykroczenia drogowe (StVO, StVG)
  • Naruszenia prawa pracy (ArbschG, JArbSchG)
  • Naruszenia prawa handlowego (GO)
  • Naruszenie obowiązku raportowania (przepisy sprawozdawcze krajów związkowych)
  • Naruszenia prawa odpadowego (AbfG)
  • Przestępstwa administracyjne w prawie żywnościowym (LFGB)
  • Przestępstwa gospodarcze

Abschluss

Prawo dotyczące wykroczeń administracyjnych jest uregulowane w szczególności w OWiG, która zawiera ogólne przepisy dotyczące wykroczeń administracyjnych i postępowania w sprawie kar finansowych, a także w różnych ustawach standaryzujących przestępstwa administracyjne.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa dotyczącego wykroczeń administracyjnych.

Polecamy również następujące strony dotyczące prawa wykroczeń administracyjnych: