Hukuki anlamda hasar, belirli bir dış olayın sonucu olarak varlıkların istem dışı kaybıdır. Tazminat kanunu, hangi zararın ne ölçüde ve kim tarafından tazmin edilmesi gerektiğini belirler. Tazminat talepleri kanundan veya sözleşmeden kaynaklanabilir.

Her ne kadar tazminat talepleri sıklıkla ilgili yasal alanların (örneğin iş kazaları) bir eki olarak görülse de, en önemli sorular her zaman ortaya çıkar: Haksızlığa uğrayan kişi ihmalkarca mı yoksa kasıtlı olarak mı hareket etti? Hasarı nasıl ölçebilirsiniz? Hangi tarafın hangi delili sunması gerekiyor? Zarar gören taraf ihmalkar mı davranıyor yoksa zararları hafifletme yükümlülüklerini ihlal mi ediyor? Zarar gören kişinin zararının yanı sıra dikkate alınması gereken menfaatleri var mı? Hukuki bir uyuşmazlıkta usuli özellikler var mıdır?

Bu soruların farklı düzenleyici bağlamlarda aynı veya en azından benzer kriterlere göre yanıtlanması nedeniyle, “tazminat yasasını” farklı düzenleyici bağlamlardan özetlemek anlamlı olacaktır.

Schadenssatz.net portalımızda, aşağıdaki konular da dahil olmak üzere tazminat hukukuna ilişkin ayrıntılı bilgi, hükümler ve incelemeler bulacaksınız:

KAR KAYBI, EK GİDERLER, BAKIM MALİYETLERİ, AĞRI TAZMİNATI, BAKIM ZARARLARI, KAZANÇ KAYBI

Mağdur taraf olarak STEINWACHS hukuk firmasının bu alandaki deneyiminden yararlanabilirsiniz.

Tazminat Hukuku Avukatı Hamburg Berlin Bremen sayfasının içeriğinden sorumlu: Avukat Stephan Steinwachs (Avukat Hamburg Berlin Bremen)”