Gayrimenkul Hukuku & Gayrimenkul Hukuku

Rechtsanwaltskanzlei Anwalt Hamburg Berlin Bremen Hannover Lübeck > Gayrimenkul Hukuku & Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul hukuku, arsa, ev ve kat mülkiyeti üzerindeki hukuki ilişkileri ve hakları ele alan tüm yasal düzenlemeleri kapsamaktadır.

Gayrimenkul hukukunda ve gayrimenkul hukukunda bir arsa üzerinde çeşitli haklara sahip olabilirsiniz; bunlara ayni haklar denir. En güçlü hak mülkiyettir, § 903 BGB. Yasal olarak, ev ve mülk esasen bir birim oluşturur, dolayısıyla ev de dahil olmak üzere mülkün mülkiyeti esas olarak size aittir. Bununla birlikte, kişi bir mülk üzerinde yalnızca münferit haklara da sahip olabilir; bu sınırlı ayni haklar örneğin irtifak hakkı veya intifa hakkını içerir. Bir mülkün sahibi aynı zamanda mülkünü gayrimenkul hukuku ve emlak hukuku kapsamında, örneğin ipotek veya arazi harcı ile ipotek altına alabilir. Bunlar iddiaların güvence altına alınmasına hizmet eden güvenlik önlemleridir.

Bir mülk üzerinde kimin hangi haklara sahip olduğunu bilmek için, mülkiyet hukuku ve gayrimenkul hukukundaki ilgili haklar ve yasal değişiklikler tapu siciline işlenir, bkz. §§ 873 ve BGB. Bu sayede mülkte meydana gelen her hukuki değişiklik belgelenmekte ve eşya hukuku ve gayrimenkul hukukunda mümkün olan en büyük hukuki kesinlik yaratılmaktadır.

Geçim kaynakları genellikle gayrimenkule bağlı olduğundan ve işlem karmaşık olduğundan, gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul hukukunda, bir mülkün satışı noter onayı gerektirir, bkz. § 311 b I BGB.

Zu den wesentlichen Inhalten im Grundstücksrecht und Immobilienrecht gehören unter anderen:

  • Gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul hukukundaki kusurlara ilişkin garanti
  • Tapu kaydı
  • Kiralık bina kanunu
  • Gayrimenkul üzerinde kredi teminatı hakkı (ipotek ve arsa harcı)
  • İnşaat hukuku
  • Gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul hukukunda ücret ve ihale hukuku
  • Komşu hukuku

Abschluss

Gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul hukuku bağımsız bir hukuk alanı değildir; bu nedenle Medeni Kanun, Tapu Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu da dahil olmak üzere çok çeşitli kanunlarda düzenlenmektedir.

İlerleyen sayfalarda sizlere mülkiyet hukuku ve gayrimenkul hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca mülkiyet hukuku ve gayrimenkul hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: