Prawo nieruchomości i prawo nieruchomości

Rechtsanwaltskanzlei Anwalt Hamburg Berlin Bremen Hannover Lübeck > Prawo nieruchomości i prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości i prawo nieruchomości obejmują wszelkie regulacje prawne regulujące stosunki prawne i prawa do gruntów, domów i lokali mieszkalnych.

W prawie nieruchomości oraz w prawie nieruchomości do gruntu można przysługiwać różne prawa, które określa się mianem praw rzeczowych. Najsilniejszym prawem jest własność, § 903 BGB. Z prawnego punktu widzenia dom i nieruchomość zasadniczo stanowią całość, więc zasadniczo jesteś właścicielem nieruchomości, łącznie z domem. Jednakże do nieruchomości można mieć także tylko indywidualne prawa rzeczowe, do których zaliczają się na przykład służebności czy użytkowanie. Właściciel nieruchomości może obciążyć swoją nieruchomość również na podstawie prawa nieruchomości i prawa nieruchomości, na przykład hipoteką lub opłatą gruntową. Są to środki bezpieczeństwa, które służą zabezpieczeniu roszczeń.

Aby wiedzieć, kto ma jakie prawa do nieruchomości, odpowiednie prawa i zmiany prawne w prawie rzeczowym i prawie nieruchomości wpisuje się do księgi wieczystej, por. §§ 873 i nast. BGB. W ten sposób dokumentowana jest każda zmiana prawna nieruchomości i tworzona jest możliwie największa pewność prawa w prawie rzeczowym i prawie nieruchomości.

Ponieważ źródła utrzymania często zależą od nieruchomości, a ich przetwarzanie jest złożone, w prawie nieruchomości i prawie nieruchomości sprzedaż nieruchomości wymaga poświadczenia notarialnego, por. § 311 b I BGB.

Zu den wesentlichen Inhalten im Grundstücksrecht und Immobilienrecht gehören unter anderen:

  • Rękojmia za wady prawa nieruchomości i prawa nieruchomości
  • Akt własności ziemi
  • Prawo budowlane w zakresie najmu
  • Prawo zabezpieczenia kredytu na nieruchomości (opłata hipoteczna i gruntowa)
  • Prawo budowlane
  • Prawo wynagradzania i zamówień publicznych w prawie nieruchomości i prawie nieruchomości
  • Prawo sąsiedzkie

Abschluss

Prawo nieruchomości i prawo nieruchomości nie są samodzielną dziedziną prawa, dlatego też są uregulowane w szeregu ustaw, m.in. w Kodeksie cywilnym, Kodeksie wieczystym czy Ustawie o własności lokali mieszkalnych.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji z zakresu prawa rzeczowego i prawa nieruchomości.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa rzeczowego i prawa nieruchomości: