Genel sözleşme hukuku

Genel sözleşme hukuku, her türlü özel hukukun sözleşmelerini ve sözleşmeye dayalı yöntemlerini ve sözleşme tarafları arasındaki hukuki ilişkileri ele alan bir dizi yasal hüküm olarak anlaşılmaktadır.

Genel sözleşme hukuku, her türlü özel hukukun sözleşmelerini ve sözleşmeye dayalı yöntemlerini ve sözleşme tarafları arasındaki hukuki ilişkileri ele alan bir dizi yasal hüküm olarak anlaşılmaktadır.

Für eine Vielzahl von häufig vorkommenden Verträgen hat der Gesetzgeber gesetzliche Regelungen geschaffen, zu diesen klassischen Vertragstypen gehören im allgemeinen Vertragsrecht vor allem:

  • Satın alma sözleşmesi
  • İş sözleşmesi
  • Hizmet sözleşmesi
  • kira sözleşmesi
  • Kredi anlaşması
  • Seyahat sözleşmesi

Abschluss

Bu klasik sözleşmelerin yanı sıra, hukuk uygulamasında, leasing sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri gibi kanunda açıkça düzenlenmeyen yeni özel sözleşme türleri de genel sözleşme hukukunda sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar genellikle klasik sözleşme türlerinin melezleridir, dolayısıyla genellikle farklı “klasik” sözleşme türlerinin unsurlarını içerirler ve bunları birleştirirler.

Genel sözleşme hukukuna ilişkin yasal düzenlemeler öncelikle Bölüm 241 ve devamında bulunabilir. Medeni Kanun’da yer almaktadır ancak genel sözleşme hukukuna ilişkin düzenlemeler Ticaret Kanunu gibi diğer mevzuatlarda da bulunmaktadır.

İlerleyen sayfalarda sizlere genel sözleşme hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca genel sözleşme hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneririz.