Ogólne prawo umów

Przez ogólne prawo umów rozumie się ogół przepisów prawa, które dotyczą umów prawa prywatnego i wszelkiego rodzaju umów oraz stosunków prawnych pomiędzy stronami umowy.

Przez ogólne prawo umów rozumie się ogół przepisów prawa, które dotyczą umów prawa prywatnego i wszelkiego rodzaju umów oraz stosunków prawnych pomiędzy stronami umowy.

Für eine Vielzahl von häufig vorkommenden Verträgen hat der Gesetzgeber gesetzliche Regelungen geschaffen, zu diesen klassischen Vertragstypen gehören im allgemeinen Vertragsrecht vor allem:

  • Umowa kupna
  • Umowa o pracę
  • Umowa o świadczenie usług
  • umowa najmu
  • Umowa pożyczki
  • Umowa podróżna

Abschluss

Oprócz tych klasycznych umów, w ogólnym prawie umów w praktyce prawnej stale pojawiają się nowe, specjalne rodzaje umów, które nie są wyraźnie regulowane przez prawo, takie jak umowy leasingu i umowy franczyzowe. Często są to hybrydy klasycznych typów umów, zatem zazwyczaj zawierają elementy różnych „klasycznych” typów umów i łączą je.

Regulacje prawne dotyczące ogólnego prawa umów można znaleźć przede wszystkim w art. 241 i nast. Kodeksu cywilnego, ale regulacje dotyczące ogólnego prawa umów można znaleźć także w innych aktach prawnych, np. w Kodeksie handlowym.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat ogólnego prawa umów.

Polecamy także poniższe strony poświęcone tematyce ogólnego prawa umów