Bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukuku

Rechtsanwaltskanzlei Anwalt Hamburg Berlin Bremen Hannover Lübeck > Bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukuku

Bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukuku, tek tip düzenlenmeyen ve sıklıkla örtüşen, hem medeni hukuka hem de kamu ticaret hukukunun bir alt alanına tahsis edilebilecek iki hukuk alanını içermektedir.

Bankacılık hukuku, bankalar/kredi kurumları arasındaki hukuki ilişkileri, özellikle de bir banka ile müşterileri arasındaki günlük bankacılık ve borç verme işlemlerini düzenler. Bu nedenle, bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukuku, örneğin özel kontrol ve ödeme işlemlerini, aynı zamanda bankaların borç verme veya yatırım sektörlerini de kapsar.

Sermaye piyasası hukuku öncelikle sermaye piyasasının organizasyonunu düzenler. Sermaye piyasası, borsa gibi şirketlerin (sermaye alıcılar) ve yatırımcıların (sermaye sağlayıcıların) bir araya geldiği bir pazar yeridir. Sermaye piyasası hukuku özellikle burada gerçekleşen hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetlerin alım satımını etkilemektedir. Sermaye piyasası hukukunun temel amacı sermaye piyasasının işlerliğini korumaktır ancak sermaye piyasası hukuku özellikle bireysel yatırımcıların korunmasına da hizmet etmektedir.

Kamu hukukunun bir parçası olarak kredi ve mali hizmetler sektörünün devlet denetimine ilişkin yasal hükümler aynı zamanda bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukukuna da devredilebilir.

Bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukuku alanındaki başlıca mevzuatlar şunlardır:

  • Menkul Kıymetler Borsası Kanunu (BörsG)
  • Depo kanunu
  • Kontrol Yasası (CheckG)
  • Finansal Hizmetler Denetleme Yasası (FinDAG)
  • Yatırım Gesetz (InvG)
  • Bankacılık Yasası (KWG)
  • Menkul Kıymet Edinme ve Devralma Kanunu ve Menkul Kıymet Ticareti Kanunu (WpÜG, WpHG)
  • Ödeme Hizmetleri Denetleme Yasası (ZAG)

Bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukuku oldukça kapsamlı ve karmaşık bir hukuk alanıdır, bu nedenle herhangi bir sorun yaşamanız durumunda bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukata başvurmalısınız.

İlerleyen sayfalarda sizlere bankacılık hukukunun ve sermaye piyasası hukukunun temel ilkeleri hakkında elimizden geldiğince bilgi vermeye çalışacağız.

Bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukuku konusunda ayrıca aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz:

  1. www.bafin.de Federal Mali Denetleme Kurumunun internet sitesi
  2. Kredi anlaşmalarının iptaline ilişkin bilgilerin yer aldığı Widerruf.eu web sitesi