Prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego

Rechtsanwaltskanzlei Anwalt Hamburg Berlin Bremen Hannover Lübeck > Prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego

Prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego to dwie dziedziny prawa, które nie są uregulowane jednolicie i często się pokrywają, i które można przypisać zarówno do prawa cywilnego, jak i podobszaru publicznego prawa handlowego.

Prawo bankowe reguluje stosunki prawne pomiędzy bankami/instytucjami kredytowymi, w szczególności codzienne transakcje bankowe i kredytowe pomiędzy bankiem a jego klientami. Prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego obejmują zatem na przykład prywatne transakcje kontrolne i płatnicze, ale także sektor kredytowy lub inwestycyjny banków.

Prawo rynku kapitałowego reguluje przede wszystkim organizację rynków kapitałowych. Rynek kapitałowy to rynek, na którym skupiają się spółki (biorący kapitał) i inwestorzy (dostawcy kapitału), taki jak giełda. Prawo rynku kapitałowego szczególnie wpływa na obrót papierami wartościowymi, takimi jak akcje i obligacje, jaki się tam odbywa. Głównym celem prawa rynku kapitałowego jest utrzymanie funkcjonalności rynku kapitałowego, ale prawo rynku kapitałowego służy także w szczególności ochronie inwestorów indywidualnych.

Przepisy prawne dotyczące nadzoru państwa nad sektorem usług kredytowych i finansowych w ramach prawa publicznego można przypisać także do prawa bankowego i prawa rynku kapitałowego.

Główne akty prawne z zakresu prawa bankowego i prawa rynku kapitałowego to:

  • Ustawa o giełdzie (BörsG)
  • Prawo magazynowe
  • Sprawdź ustawę (CheckG)
  • Ustawa o nadzorze nad usługami finansowymi (FinDAG)
  • Inwestycje (InvG)
  • ustawa bankowa (KWG)
  • Ustawa o nabywaniu i przejmowaniu papierów wartościowych oraz Ustawa o obrocie papierami wartościowymi (WpÜG, WpHG)
  • Ustawa o nadzorze nad usługami płatniczymi (ZAG)

Prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego to bardzo obszerna i złożona dziedzina prawa, dlatego w razie jakichkolwiek problemów warto zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w prawie bankowym i prawie rynku kapitałowego.

Ustawa o nabywaniu i przejmowaniu papierów wartościowych oraz Ustawa o obrocie papierami wartościowymi (WpÜG, WpHG)

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa bankowego i prawa rynku kapitałowego:

  1. www.bafin.de Strona internetowa Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego
  2. Widerruf.eu Strona zawierająca informacje dotyczące odstąpienia od umów kredytowych