AV HUKUKU

Av hukuku, avlanmaya ilişkin tüm yasal düzenlemeleri içermektedir. Öncelikle kamu hukukuna tahsis edilmiştir, ancak avlanma hukukuyla ilgili düzenlemeler aynı zamanda medeni hukuk veya ceza hukukunda da bulunabilir.

Yasama organı, avlanma hakkını, avlanma kanununa (av) tabi olan yabani hayvanları belirli bir bölgede tutma, avlama ve sahiplenme yetkisinin münhasırlığı olarak tanımlamaktadır. Avlanma hakkı koruma yükümlülüğüyle bağlantılıdır, bkz. § 1 BJagdG.

Bu nedenle avlanma kanunu özellikle yabani popülasyondaki türlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına hizmet eder. Almanya’da avlanabilmek için avlanma ruhsatı adı verilen bir kamu izni gerekmektedir. Bunun için sorumlu avlanma kurumuna başvuruyorsunuz. Av hukukuna girebilmek için 18 yaşını doldurmanın yanı sıra diğer şartların yanı sıra avcılık sınavını geçmek de şarttır.

Avlanma hakları aynı zamanda mülkiyet sahipliğiyle de doğrudan bağlantılıdır. Büyük mülklerde avlanma hakkı genellikle mülk sahibine aittir (özel avlanma bölgesi olarak da bilinir). Daha küçük mülklerde topluluk avlanma bölgeleri (av kooperatifleri) vardır.

Zu den wesentlichen Themengebieten im Jagdrecht gehören unter anderem:

  • Avcı testi
  • Avcılık sorumluluk sigortası
  • Avcılık lisansı
  • Avcılık dernekleri
  • Av sezonları/kapalı sezonlar
  • Av hukukunda sözleşme taslağı hazırlanması, özellikle av kiralama sözleşmeleri
  • Av kanununda silah kanunu referansları
  • Oyun hasarı
  • Av suçları ve idari suçlar

Abschluss

Avlanma kanunu öncelikle kamu federal avlanma kanununda ve eyalet avlanma kanunlarında düzenlenir. Ayrıca medeni hukukta (örneğin §§ 90a, 960 BGB) veya ceza hukukunda (örneğin § 292 StGB) çok çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.

İlerleyen sayfalarda sizlere avcılık hukukunun temel ilkeleri hakkında elimizden geldiğince bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca avlanma hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: