Ağır engelliler kanunu

Ağır engelliler kanunu, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde ağır engelli kişilerin hukuki ilişkilerini düzenleyen tüm yasal hükümleri içermektedir.

SGB ​​IX Bölüm 2 Paragraf 2’ye göre ağır engelli, fiziksel, zihinsel veya duygusal engeli en az 50 derece olan kişilerdir. Ağır engelliler hukukunda SGB IX’un 69. Maddesine göre engellilik derecesi (GdB), ilgili federal eyaletteki yetkili makamın (genellikle emeklilik daireleri) verdiği bir kararla belirlenir.

Ağır engelli kişiler Almanya’da özel haklara sahiptir ve engellilik yasası kapsamında özel yasal koruma altındadırlar. Ağır engellilere yönelik kanun, özellikle Temel Kanun’un 20 ve 28. maddelerinde yer alan refah devleti ilkesinden kaynaklanmaktadır. Ağır engellilere ilişkin kanun bu nedenle kamu hukukunun özel bir parçasıdır ve esas olarak Sosyal Güvenlik Kanunu’nun (SGB IX) dokuzuncu kitabının ikinci bölümünde standartlaştırılmıştır. Ağır engelliler yasasının amacı, ağır engelli kişilerin mümkün olan en büyük kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olmalarına yardımcı olmak, ayrımcılıktan kaçınmak ve ağır engelli kişilerin işe ve topluma entegrasyonunu teşvik etmektir.

Zu den besonderen Rechten der Schwerbehinderten gehören im Schwerbehindertenrecht unter anderem:

  • Genel ayrımcılık yasakları (§ 81 II SGB IX, AGG ile birlikte)
  • İşverenlerin ağır engelli çalıştırma zorunluluğu
  • İş ilişkisinde özel haklar (örneğin engellilere uygun işyeri olanakları, işten çıkarılmaya karşı özel koruma, ek izin)
  • Emekliliklerin özel özellikleri (örneğin erken kullanım)
  • Vergi avantajları
  • Okul, iş, öğrenim ve sosyal yaşamla ilgili özel yardım
  • Yerel toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım

Abschluss

SGB ​​IX’daki düzenlemelerin yanı sıra, SGB III, SGB V veya AGG medeni kanunu gibi birçok bireysel kanunda ağır engelliler için özel düzenlemeler bulunmaktadır.

İlerleyen sayfalarda sizlere engellilik hukukunun temel ilkeleri hakkında elimizden geldiğince bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca engellilik hukuku ile ilgili aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: